Eske w konnen lè w fè yon ti pa, ou pran elan ou fè yon lòt ti pa, ou gentan fè yon GWO pa? Mwen ap felisite w paske m kwè w gentan fè yon premye tipa deja ki pral chanje lavi w.

Si w ka deside bay Bèl Nègès yon ti vizit chak jou, sè ke san mank ou vle mache avè l.  Wout la ap long se vre,  men pa dekouraje paske ou gentan fè yon ti pa ki konte anpil e ki gen anpil valè pou mwen, men plis pou ou…

boteann

Youn nan premye kesyon ou ka poze tèt ou, lè w fèk louvri paj Bèl Nègès la se ka, poukisa Bèl Nègès deside pale de Bote anndan ak bote deyò? Eske bote se yon bagay ki tèlman enpotan moun ta dwe pale, fè rechèch sou li? Poukisa Bèl Nègès entèrese ak tout sa ki natirèl konsa?

Kesyon yo ka anpil nan tèt ou, men m rasire w,  si w kontinye swiv blòg sa,  pa twò lontan w ap gen pou jwenn tout repons ak kesyon sa yo. E banm tou pwofite retire youn nan pil pwen dentewogasyon ki nan tèt ou yo, ki mande: Poukisa Bèl Nègès entèrese ak tout sa ki natirèl konsa?

02 Novanm 2012, aprè plis pase 6 mwa ak alonj, san m potko konnen kisa m ta pral fè ak cheve m, m te deside di mwen pa p mete pèmanant ankò. Poutan pandan pifò ane mwen pase ak pèmanant lan, cheve m te an sante wi, men m te bouke, m te bouke wè mwen limite ak sa ki pa pou mwen (Cheve swa)…

Yon cheve swa m ap mache chèche men ki pa janm chèche m…  Yon cheve swa, si lapli ap tonbe, m oblije menm si m renmen lapli anpil, m paka mouye l,  pou yo pa kase osinon pou yo pa vinn grenn… Mwen, m te bouke chak semèn ale nan yon stidyo pran menm ti kout fè cho yo pou cheve m ret dwat. E ki dwat,  aprè yon sèl ti domi li gentan pèdi tout dwates li…

Depi lè mwen fin chwazi pote ak fyète cheve mwen te fèt avè l la, m santim lib, m santim plis seksi, m santim pi bèl, m santim diferan, m santim pa youn nan zonbi sosyete a pa janm sispann pwodui yo… Ou ta di m, sèl ti chanjman sa ki fè tout chanjman sa? M tap reponn ou wi, paske m deside bèl nan fason pa m, m aksepte pran swen sa m te fèt avèl la, m aksepte ak po nwa m nan, nen kraze m nan, cheve paydefè m lan, mwen ka bèl tou…

kris

Si w ta mande m, si desizyon sa te fasil, m tap di w non…

Men lè w pran tan w pou konn sa w posede, pou pran swen sa w genyen e pou renmen sa w ye… Pa gen eskiz kap ka kanpe devan w!!!

Se lè sa tou, ou tounen yon Bèl Nègès

E ou menm, ou prè pou pran desizyon pou kite bèl ti cheve grenn ou yo pouse san pèmanant?

Comments

comments