Pito nou lèd… Nou la? Se vre? Pa di m?

Kote w soti ak pawòl mizè sa a? Pawòl plen kras sa a, pawòl parese sa a? Pawòl moun ki dakò yo pèdi, san yo pa t janm eseye sa a?

Sa a, se pa pawòl moun k ap reve. Se pa pawòl, moun ki konnen fòk yo bourike pou amelyore lavi yo. E sa ki pi bèl la, ou pa nan gwoup moun sa yo. Se sa ki fè jodi a, se pa pou lèd ou la. Se vre, pawòl sa a tounen eskiz pou anpil nan frè n ak sè n pa bò isit. Men, li pa pawòl yon bèlnègès ki vle amelyore lavi l. Si w leve maten an, leve tou bèl…

wow

E bèl sa a, se pa sèlman mete bèl ti fa nan bouch, met bèl rad sou ou osnon byen penyen tèt ou non; sa ladann tou. Men bèl, m ap pale w la a, se bèl lespri. Konnen maten an, ou gen yon bagay ki bèl, ki inik ou gen pou w ofri nan lavi w. Ou gen yon pasyon nan ou, ki ka kreye, ki ka fè bèl bagay pèsòn lòt moun ki te pase avan w pa t fè.

Asireman, ou pral di m kòman? Kite m reponn ou san m pa pèdi tan…Gade pou w wè. Jis fè yon ti gade pou wè kisa ki antoure w…

Fè yon ti gade lanati, syèl la, pyebwa yo, lalin nan, solèy la… yo tout se mèvèy men chak grenn inik. Solèy la pa fè menm bagay ak lalin nan, pyebwa yo pa fè menm bagay ak lanmè a. Sa pa retire anyen sou youn, paske chak briye nan sans pa yo. Se menm jan an, pou mwen avè w, nou chak ka inik nan sans pa nou.

Ou pa bezwen fè sa tout moun ap fè, pou santi w byen fè.

bell

Met tout enèji w, chèche pasyon sa a ki nan ou a, kite l ba w direksyon. Wi, ou gen yon limyè, nan ou. Ou gen yon bagay nan ou, mwen pa genyen nan mwen. E se bagay sa a, ki fè w spesyal. E se li ki pa w. Se pou sa, se ak li pou w sèvi.

Petèt edikasyon nou te resevwa, nan sosyete n leve a, anviwonman kote n grandi, pa janm kite n konn sa, ni pa janm kite limyè sa a ki nan nou an, limen. W a imiajine laj ou kounya, imajine konbyen tan limyè sa genyen depi y ap bare l. Imajine konbyen bagay, ou t ap gentan kreye, si limyè sa a ta jwenn yon senp ti twou pou l pase.

ha

Ou pa ka kite limyè sa bouche toujou, jodi a se jou pou l briye. Pran jou sa kòm yon jou spesyal, kote w te kite kreyativite w, pasyon w, sa w renmen  eklate. Jodi a, se jou pou w bèl.

Pa kite jounen sa a pase, tankou nenpòt 24 èdtan ki pase nan vi w deja. Jodi a, se yon lòt opòtinite w genyen pou chèche limyè sa a ki anndan w lan pou w fè l gide wout lavi w.

Menm si se konfiti, ou ta konn fè sèlman. Fè konfiti pa w la, yon lòt jan. M pa konnen, se ka jis pa mete l nan menm boutèy, ou wè konfiti sou mache a deja. Jwenn stil pa w… Wout pa w… Fason pa w pou w amelyore lavi w.

bel

Menm jan ak tout lòt moun, ou inik… Ou bèl… Ou spesyal… Sèvi ak sa kòm pouvwa pou al pi lwen!

Pa pèdi tan, kòmanse kounya bèlnègès!

Comments

comments