Sa fè kèm kontan pou m wè lè m nan lari a, nan travay mwen, nan stidyo,  pi fò kote m pase pou m jwenn anpil moun k ap mande m: ” Kisa w fè pou cheve w vinn konsa?” M toujou pran sa kom yon konpliman, lè lot ti jèn fi ap di m: Kisa w mete nan cheve w pou ka penyen yo?

Repons mwen ak kesyon sa yo toujou senp… Ak yon ti souri sou lèv mwen, m toujou reponn “depi w renmen sa ki pou ou, sa w genyen, w ap santi w bèl e lòt moun ap wè w bèl”.

bn5

Men sa ki te vrèman atire atansyon m,  se yon kolèg nan travay mwen ki te toujou ap sèmante li pa p janm retire pèmanant ki vinn kote m dènyèman k ap mande m kisa pou l fè pou cheve l vinn menm jan ak pa m yo?

Paske li wè se li sèlman ki poko gen cheve natirèl nan lari a??? 

Kisa??? Kòman…M te souri lè l te di m sa, m te di l ou ka koupe yo, osinon ou ka pa janm met pèmanant ankò, men etap sa pi konplike

Sa te vrèman etone m, e mwen panse se sa ki pouse m ekri atik sa…

Cheve natirèl pa yon bagay ki alamòd… Se pa tankou yon mak rad ki fenk soti tout moun vle mete l… Aksepte viv, pote e pran swen cheve  natirèl ou te fèt avè l la… lontan plis pase yon bagay ki alamòd…

solange

Cheve sa, ou wè ki ap parèt lè w gen yon (1) mwa ou pa mete pèmanant lan, se li ki pa w. Yo ba li tout non pou fè w rayi l, yo rele l paydefè, fil kouran elatriye… Ou pa premye moun k ap gen cheve natirèl, ni dènye. Anpil chèchè menm fè nou konnen,  istwa cheve natirèl la remonte depi sou tan omosapyens…

Paske kisa ki pase lè yon bagay te alamòd epi li vinn pa alamòd ankò? Ou menm ki te gen bagay sa, ou mete l nan yon kwen, ou pa itilizel ankò. Alòs lè ou deside kite cheve w natirèl,  san w pa gen bon jan enfòmasyon sou desizyon sa a, epi ou pa konn kòman pou pran swen yo, gen anpil chans pou retounen nan “pèmanant kokayin” nan ankò osinon pase ti douk, ti “texturizer” pou fè yo vinn pi fasil pou penyen.

Ki fasil?

Se vre kounya w ap wè anpil fi nan lari a ak cheve natirèl, men èske w janm poze tèt ou kesyon pou mande:

Jan tout moun te fanatik pèmanant, poukisa gen medam kounya k ap  fè chwa sa? Kisa, sa vle di pou yon fi ki deside fè sa, (nan yon sosyete kote pou parèt bèl fòk cheve w swa ) kite cheve grenn li yo deyò pou tout moun wè?

Pou mwen menm,  aksepte pote cheve m te fèt avè l la se yon siy ki montre m deside bèl nan fason pa m, pa yon fason lòt moun vle m bèl… Se yon fason pou di je m kale kounya, m pap kite moun pase m nan tenten ankò, fè m achte pèmanant, boule tèt mwen, gaspiye lajan nan grèf, toutpandan m te ka pran menm kòb sa a, mwen achte pwodui natirèl k ap kenbe cheve m fèt avel la an sante tankou bèdekarite, lwil maskriti, lwil kokoye, lwil doliv elatriye.

Ou pa ka deside pran gwo desizyon sa a pou jwèt. Osinon paske tout moun fè l epi ou fè l tou!!!  Paske si w pran l pou yon jwèt osinon pou yon bagay ki alamòd, lè l pa jwèt ankò osinon lè mòd la pase,  w ap retounen nan pèmanant kokayin nan, w ap retounen nan grèf la ankò.

Finalite a pat janm sa… E mwen pa kwè li t ap janm sa…

Sa lontan plis pase sa…  Mwen envite tout bèlnègès yo, aksepte TOUT  sa n genyen sòti nan très cheve n rive nan pwent zòtèy nou. Olye n ap eseye debarase n de yo,  nan itilize pwodui k ap fè nou plis mal pase byen. Chèche pito tout trik, tout astis pou fè bèl ti cheve grenn nou yo vinn pi bèl.

E fè atansyon ak pyèj ki genyen kounya a, kote yon ti krèm pou pase nan cheve w, se pil lajan. Gen anpil lòt fason pou w gen menm rezilta ti krèm osinon pwodui sa a te ka ba ou a.

zaboka

E se lè w aksepte moun ou ye a anndan kou deyò, se lè sa w ap sou wout pou w tounen yon BELNEGES!!!

E ou, ou aksepte pote cheve w natirèl paske li “alamòd” osnon se yon siy ki montre ou prè pou viv ak sa ki pou ou?

Comments

comments