Nou gen chans viv nan yon peyi twopikal kote solèy la, prèske tout ane a; Se pa tout kote moun jwenn bon chalè natirèl pou kite pye yo deyò, met sandal lè yo vle, jan yo vle. Se vre gen nan nou ki toujou al fè pye nou nan stidyo osnon lakay nou, men gen nan nou tou ki bliye pran swen pye nou.

pye2

Menm jan ak cheve nou, pye nou merite bon jan atansyon ak bon jan swen. Jis paske se yo ki sipote pwa kò nou pandan tout yon jounen, sa ta dwe sifi pou nou ba yo lanmou yo merite a. Men si rezon sa a, pa ta ase, sonje pran swen kò w, se yon prèv ke w renmen tèt ou. Sa tèlman bèl, lè pye yon moun byen idrate, byen dous e byen santi bon.

Jodi a m vle pataje avèk ou kèk ti teknik mwen itilize pou pye m kapab toujou byen bèl. Ou pare, ann ale…

Nou kapab remake zòn pati pye nou, toujou pi sèch pase rès pati nan kò nou. Poukisa, daprè ou menm. Eben, ti rechèch mwen fè, montre m se paske pati sa a, pa gen sa yo rele glann sebase yo ladann, kidonk li trè enpotan pou li jwenn plis idratasyon. E si menm jan avèk mwen, nou renmen pwodui natirèl nou jwenn sou mache lokal la, nou kapab itilize bon lwil maskreti ki pa melanje pou nou regle pwoblèm sa a. Non sèlman lwil sa a kapab idrate po w; rechèch montre tou li ka retire kò (lè w met soulye sere) nan pye w. Sa vle di, premye bagay la se toujou idrate pye w.

bel pye

Toujou byen seche pye nou lè nou fin benyen. Epi, krèm nou sèvi sou po nou an, pran san nou pou nou pase l nan tout pye nou. Konsa, l ap ka rive byen idrate pye nou. Yon ti astis mwen itilize souvan. Si mwen vle pye m byen bèl, lè m pral mete sandal, lè m fin mete krèm lan, mwen mete yon chosèt nan pye m. Le tan m ap penyen, m ap makiye krèm lan gentan fè travay l ap fè, lè m retire pye m nan chosèt la, se pa ti bèl.

Gen  yon lòt ti resèt ankò ki byen senp ki bay bon rezilta. Se eksfolye pye w omwen yon fwa chak youn ou 2 semèn. Kisa w ap bezwen pou fè eksfolyasyon an?  Yon bòl, yon ti sik wouj, 3 kiyè lwil maskriti, yon kiyè myèl, ak yon ti kiyè ji sitwon.

Mwen melanje tout nan yon bòl sof sik la mwen pa mete. Mwen mase pye mwen avèk melanj sa-a, epi le tan map mase pye m, mwen pran sik lan, mwen fè tankou se foubi mwen t ap foubi pye a ak li. Grenn sik wouj la ap etire tout vye po sèch, salte ki te sou pye a. M kite melanj sa a fè 5 a 10 minit konsa. Epi mwen rense pye a. Mwen seche l epi mwen mete yon chosèt.  Sa w tande a, pye mwen vin dous, po m tankou vlou e pye m byen bèl.

honey sugar scrub

Ou ka remake l, stidyo yo se zong ou yo fè men pye w se ou ki pou pran swen l poukont ou. Veye graj y ap pase nan pye nou yo nan stidyo, gen anpil ki ka fann pye nou e fè pye nou gen riyèl. Men si w aplike ti konsèy sa yo, mwen ret kwè pye w ap toujou bèl.

Pa pran nan pyèj pou di se twòp travay ou pap fè l. Poukiyès ou pral fè l eben?.Si w ka pran swen cheve w, ou ka pran swen tout kò w, soti nan po tèt ou rive nan pwent zòtèy ou. M pa ka tann pou m wè bèl foto pye w byen bèl nan bèl sandal ou.

Di m nan kòmantè anba atik sa a, kisa w fè ou menm pou w pran swen pye w?

 Wen pou www.belneges.com

Comments

comments