Ou te mèt tande sa w tande, m renmen lè m jwenn yon pwodui ki mache pou mwen. Mwen aprann nan ta, kòm pa fasil aksepte nenpòt pwodui. Ou mèt tande pwodui sa a bon pou tout moun, kou l rive sou mwen, li di li p ap mache. Pa ekzanp “Eco Styler Gel”, se youn nan pi bon zanmi anpil fi ak cheve natirèl; mwen m sonje, m te achte 2 gwo bokal lè m te fenk koupe cheve m nan,( wi m te fè ava sou li 😛 ), 2, 3 semèn aprè, se bay mwen te bay yo.

mbengue1

Yo pa anpil, men jou m resi jwenn yon bon pwodui ki bon pou mwen, m tou kenbe l. Bon si pwodui sa a, pa chè menm, se paradi sou latè. Se vre, pi fò bon pwodui yo pa bon mache. Men gendelè tou, ou konn tonbe sou youn ki bon e ki pa chè, ou pa fouti pa fè yon ti danse 🙂 Eben, se sa ki rive m mwa sa a ki sot pase la. M jwenn 3 ti pwodui youn diferan de lòt, ki pa vann chè ditou, e m pa ka menm konpare pri yo ak jan yo efikas e jan yo reponn ak atant m te gen de yo a.

Youn ladan yo se pou figi, youn pou po, youn pou cheve. Kite m rakonte w…

Nan retrèt la, nan atelye Makiyaj/swen Cheve a, Clara-Luce te vini ak kit pwodui li sèvi pou fè makiyaj pa l lakay li, pou l fè demonstrasyon pou medam ki te la yo. Pandan m t ap pase bò youn nan atelye l yo, m te wè l t ap aplike yon “concealer” nan figi l. Menm kote a, m sonje chèn Youtube makiyaj mwen pi renmen yo, medam yo se ak li yo sèvi tou. M te vle genyen l, pou m ka eseye l. Malerezman Clara te di m, li pa t achte pa l la isit. Eben, si w konn sa m jwenn nan magazen Janèt la Petyonvil, pou 150 goud ayisyen 🙂 , sa gen kèk semèn? M jwenn ti concealer a nan magazen an pou yon pri m pa t espere. Yo gen plis pase 5 koulè diferan ki disponib. M te yon ti jan ap ezite pou m pran l, paske yo pa t gen testè. Demwazèl ki responsab reyon an te trè janti,  li te konseye m pran sa ki rele “beautiful bronze” lan, nimewo GC987 la.

la-girl3

M te tankou yon timoun manman l pot sirèt pou li lè l sot travay. Tèlman m te kontan wè jan pwodui a fè yon sèl ak po m, lè m rive lakay mwen. Koulè a ekzakteman sa m t ap chèche a. Jan l fèt la fasil pou l aplike. Li gen yon penso nan tèt li. Lè w mete l, li kouvri tout ti tach nwa ki nan figi m yo. E, lè mwen pase l anba zye m (cernes), li fè figi m parèt vivan e trè bèl. Se mwen ki pou di w, si mwen gen yon pwodui nan figi m. Depi lè a, ni fondten, ni poud, ni ansyen concealer m te genyen an pran kanè. M tèlman damou ti pwodui sa a. Byento, m ap pase achte yon lòt oson 2 lòt 😛 Sèlman, fè atansyon pou chwazi koulè ki bon pou ou a.

***

De jou an jou, m ap tonbe damou bèl ti cheve m yo plis. M pa konn sa ki fè sa, men mwen remake m vin plis renmen pran swen yo, pase sa m pa konnen kounya a. Nan chèche fè koutpeny ak teknik k ap dire m pi lontan, pou m ka mwens manipile yo, m vin tonbe sou ti woulo sa yo ki rele “flexi rods”. Mezanmi, se mwen ki pou di w, jan yo sove lavi m. Lè m fin retire yo, pli yo kite nan cheve m yo, fè 3 jou pou pi piti.

flexi

Sa m renmen ak yo, yo pa pran anpil tou pou yo kite pli a nan cheve m. Ou ka itilize l sou cheve mouye, menm jan ak cheve ki gentan seche. Yo pa difisil pou itilize. Yo pa kase cheve a e li fasil pou w dòmi ak yo nan tèt ou. Yo nan pifò magazen pwodui bote yo. Pake yo vann, sa depan de gwosè a soti 100 goud pou rive 150 goud. Eseye yo lè w fin trese cheve w, ou p ap regrèt. Yo itil pou nenpòt stil koutpeny lan.

***

Bon, ti lwil sa a menm, prèske tounen mennaj mwen vle a 🙂 M poko jwenn mo pou m ta esplike w, jan m santi m byen, lè m fin benyen, epi mwen pase l sou mwen. Sant lan la, li pa la, li santi bon, li santi lanati. Lè m mete l, mwen konn panse se yon ti sirèt mwen ye 😛 . Se konpayi Ayiti Natives Co ki fè lwil sa a. Li disponib nan tout magazen Handal yo ak nan Caribbean Market, Petyonvil. Li yon ti kras pi chè pase lòt 2 pwodui yo. Men w ap kontan, ou te fè envestisman sa a.

amyris

Se pa sèl santi bon an, li nouri po a. Li rann po a fen. Se yon melanj lwil esansyèl 100% natirèl kokoye peyi ak amyris. Yo genyen savon an tou, pa ezite pran tou lè 2. M te kontan tou aprann, Ayiti se youn nan peyi ki pwodui plis lwil ti pyebwa amyris la nan lemond. Se yon fason tou, pou m tou kore sa ki fèt lakay nou an Ayiti.

M pa ka di w eksperyans mwen ap menm ak pa w. Men sèl sa m konnen, w ap santi w byen, lè w jwenn yon pwodui ki mache pou ou. Ou pa janm konnen, eseye yo pou w wè, epi w a ban m nouvèl.

Comments

comments