Jis pou raple w kilè e kisa w ap jwenn sou belneges.com chak semèn

LENDI/MADI: BOTE ANNDAN

-Yon atik ki pale sou bote anndan (Efò, Konesans, Pasyon pou lavi…)

-Plizyè twit ak mesaj sou Facebook k ap ede w grandi

-Foto ki ka motive w sou Facebook, Pinterest, Instagram  ak Tumblr

demenmiyo

MEKREDI/JEDI: MIZIK LAVI 

-Yon atik ki prezante w yon atis, yon tèks mizik osinon yon mizik

-Plizyè twit ak mesaj sou sa mizik la vle di

-Foto atis la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr, jis pou w ka konnen l plis

stevy6

WIKENN/VANDREDI/SAMDI: BOTE DEYO

-Yon atik ki pale w de bote deyò (Cheve, zong, Po, Pwodui bote …)

-Plizyè twit ak mesaj sou rechèch pwodui, sou astis ak trik ki ka fasilite w pran swen sa ki pa w

-Foto ki gen rapò ak atik la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr

beltifigessica

DIMANCH: BON TI MANJE/VWAYAJ/L.P.D (Likidasyon Pa Dire)

Mèsi dèske w pral toujou vizite  http://belneges.com/

Comments

comments