KOUPE L OSINON KITE L?

Kesyon sa trè difisil pou reponn… Men ansanm nou pral wè kòman nou ka rive abòde l e sòti ak yon lide ki ka mete nou sou wout pou nou jwenn yon repons… Pou kòmanse, an n eseye poze kesyon sa, yon lòt jan…

Eske yon moun ta dwe koupe tout cheve l pou l vinn natirèl osinon li ta dwe kite pèmanant lan sòti poukont li? Kontinye li

NOU TOUT KA BEL NEGES !!!

2 Novanm 2012, m te pran youn nan desizyon ki ta pral chanje lavi m a jamè…

Apre plis pase 6 mwa ak alonj, devan yon glas, sizom nan menm… poukont mwen… m deside koupe tout cheve m. M te fatige ak pèmanant chak mwa a… Ak cheve m kap kase menm si m ap achte pil pwodui byen chè, e peye randevou stidyo chak wikenn. Depi 2006, chak mwa m ap goumen pou m gen cheve long, ki swa e an sante, m te vle a toupri bèl jan sosyete a vle m bèl la…

sosyete a vle w bel nan fason pa l

M pa t janm pran tanm, ni jwenn okenn moun ki pou di m men kman w ka pran swen sa w genyen, sa ki pou ou, tankou bèl cheve grenn ou fèt avè l la. Men kòman pou penyen l, men kòman pou demele l, ni men kòman pou pran swen l, petèt se sa ki te fè m van’n sa m ye poum sanble ak yon moun m pap janm ye…

Chasser le naturel… il revient au galop… Poukisa m oblije ap depanse kòb mwen redi fè, pou m gen yon bagay m pap janm genyen (cheve swa), yon bagay ki p ap janm fin pou mwen vre???

Kontinye li

SA LONTAN PLIS PASE SA!!!

Sa fè kèm kontan pou m wè lè m nan lari a, nan travay mwen, nan stidyo,  pi fò kote m pase pou m jwenn anpil moun k ap mande m: ” Kisa w fè pou cheve w vinn konsa?” M toujou pran sa kom yon konpliman, lè lot ti jèn fi ap di m: Kisa w mete nan cheve w pou ka penyen yo?

Repons mwen ak kesyon sa yo toujou senp… Ak yon ti souri sou lèv mwen, m toujou reponn “depi w renmen sa ki pou ou, sa w genyen, w ap santi w bèl e lòt moun ap wè w bèl”.

bn5

Men sa ki te vrèman atire atansyon m,  se yon kolèg nan travay mwen ki te toujou ap sèmante li pa p janm retire pèmanant ki vinn kote m dènyèman k ap mande m kisa pou l fè pou cheve l vinn menm jan ak pa m yo?

Paske li wè se li sèlman ki poko gen cheve natirèl nan lari a??? 

Kisa??? Kòman… Kontinye li

TI PA…TI PA

Eske w konnen lè w fè yon ti pa, ou pran elan ou fè yon lòt ti pa, ou gentan fè yon GWO pa? Mwen ap felisite w paske m kwè w gentan fè yon premye tipa deja ki pral chanje lavi w.

Si w ka deside bay Bèl Nègès yon ti vizit chak jou, sè ke san mank ou vle mache avè l.  Wout la ap long se vre,  men pa dekouraje paske ou gentan fè yon ti pa ki konte anpil e ki gen anpil valè pou mwen, men plis pou ou…

boteann

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook