MIZIK LAVI: INDIA ARIE

Byenvini nan ribrik : “Mizik Lavi”!!!

Nan Mizik Lavi, m ap gen pou m pataje avèk ou, tout mizik yon fason ou byen yon lòt ki touche lavi m. Nan ribrik sa tou n ap gen pou nou dekouvri ansanm, kèk nouvo atis, petèt atis moun pa twò pale de yo men ki ap fè bon mizik an Ayiti kou a letranje.

Gendelè tou, nan Mizik Lavi n’ap chita sou kèk lirik ki nan yon mizik kèlkonk.

Jodi a, m vle prezante w youn nan atis, ki depi lè m tande l pou premye fwa chanje lavim a jamè. Se nan fouye sou entènet pandan m te an vakans Connecticut (Ozetazini), m tap chèche nouvèl mizik pou m fè (“Bo Nego”- Mon bouchon) apresye (Youn nan abitid nou), m te dekouvri boul dyaman sa ki rele INDIA ARIE…

indiaariebelneges

India Arie chante Mizik Lavi. Se vre, tèks mizik li yo an anglè, men anglè li chante a tèlman fasil, ou pa bezwen fè anpil efò pou w konprann sa l vle di a.

Kontinye li

ANPENPAN? … WI OU KA ANPENPAN!!!

Youn nan premye bagay ki ka dekouraje w, lè w deside aksepte, pran swen e pote bèl ti cheve natirèl ou yo, se lè w leve nan maten, ou pa konn kisa w ta fè avè yo.

afro

Gen de jou, si m te ka kite tèt mwen yon kote, lè m sot travay ou lè m sot lekòl, m ta pase pran l, pa t ap gen anyen ki t ap fè m plis plezi. Men malerezman, menm jou mwen nan sitiyasyon sa, m oblije fè yon jan ak tèt mwen, paske m pap sòti nenpòt koman an vre.

Kisa m konn fè lè konsa? Kontinye li

KOUPE L OSINON KITE L?

Kesyon sa trè difisil pou reponn… Men ansanm nou pral wè kòman nou ka rive abòde l e sòti ak yon lide ki ka mete nou sou wout pou nou jwenn yon repons… Pou kòmanse, an n eseye poze kesyon sa, yon lòt jan…

Eske yon moun ta dwe koupe tout cheve l pou l vinn natirèl osinon li ta dwe kite pèmanant lan sòti poukont li? Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook