ANPENPAN? … WI OU KA ANPENPAN!!!

Youn nan premye bagay ki ka dekouraje w, lè w deside aksepte, pran swen e pote bèl ti cheve natirèl ou yo, se lè w leve nan maten, ou pa konn kisa w ta fè avè yo.

afro

Gen de jou, si m te ka kite tèt mwen yon kote, lè m sot travay ou lè m sot lekòl, m ta pase pran l, pa t ap gen anyen ki t ap fè m plis plezi. Men malerezman, menm jou mwen nan sitiyasyon sa, m oblije fè yon jan ak tèt mwen, paske m pap sòti nenpòt koman an vre.

Kisa m konn fè lè konsa? Kontinye li

KOUPE L OSINON KITE L?

Kesyon sa trè difisil pou reponn… Men ansanm nou pral wè kòman nou ka rive abòde l e sòti ak yon lide ki ka mete nou sou wout pou nou jwenn yon repons… Pou kòmanse, an n eseye poze kesyon sa, yon lòt jan…

Eske yon moun ta dwe koupe tout cheve l pou l vinn natirèl osinon li ta dwe kite pèmanant lan sòti poukont li? Kontinye li

NOU TOUT KA BEL NEGES !!!

2 Novanm 2012, m te pran youn nan desizyon ki ta pral chanje lavi m a jamè…

Apre plis pase 6 mwa ak alonj, devan yon glas, sizom nan menm… poukont mwen… m deside koupe tout cheve m. M te fatige ak pèmanant chak mwa a… Ak cheve m kap kase menm si m ap achte pil pwodui byen chè, e peye randevou stidyo chak wikenn. Depi 2006, chak mwa m ap goumen pou m gen cheve long, ki swa e an sante, m te vle a toupri bèl jan sosyete a vle m bèl la…

sosyete a vle w bel nan fason pa l

M pa t janm pran tanm, ni jwenn okenn moun ki pou di m men kman w ka pran swen sa w genyen, sa ki pou ou, tankou bèl cheve grenn ou fèt avè l la. Men kòman pou penyen l, men kòman pou demele l, ni men kòman pou pran swen l, petèt se sa ki te fè m van’n sa m ye poum sanble ak yon moun m pap janm ye…

Chasser le naturel… il revient au galop… Poukisa m oblije ap depanse kòb mwen redi fè, pou m gen yon bagay m pap janm genyen (cheve swa), yon bagay ki p ap janm fin pou mwen vre???

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook