MIZIK LAVI: AYO

Depi w ta gen yon bagay, nenpòt sa l ta ye a k ap anmède w, ki anpeche w viv, ki mete pye sou kou w. Pi bon mizik pou w tande, k ap remete w sou wout lajwa, sou wout lavi, sou wout pou wè limyè… Se Mizik AYO!

ayo4

Petèt, lè televizyon an Ayiti te itil moun toujou, ou te konn gade yon videyo mizik Ayo, sitou sou chèn 5 ki rele “Down on my Knees“. Se konsa, nan renmen gad “Videomax”, (yon emisyon mizik sou chèn 5 nan kòmansman ane 2000 yo ki te trè popilè)  je m te tonbe sou Ayo pou premye fwa. E se premye fwa sa a tou, li te tou pran ti kè m pou li, mizik li te tou fè plas li nan nanm mwen.

Menm lè nan epòk sa a, pou m t al nan sibèkafe, se te yon liks, plizyè ane aprè, lè m vin gen aksè pi fasil a entènèt , m chèche Ayo kou moun fou, paske mizik li te gentan fè yon gwo efè nan lavi m.

Se sèten Ayo, osinon moun ki enspire l ekri tèks mizik li yo, pase anpil mizè, anpil tribilasyon nan relasyon (lanmou) sitou. Lè pou l kriye li kriye, lè pou l rele li rele, men sa ki fè mizik li jodi a se Mizik Lavi, se paske Ayo se yon sòlda, menm kote l ap trennen sou jenou l lan, tèlman eksperyans li sot fè a difisil, se menm jenou sa a li detire, pou l kanpe pou l di:

“M vle danse, m vle danse, m vle santi m byen, m vle tounen fanm mwen ye toutbon an” 

Byen enstale w, ann al dekouvri bèl ti mizik Ayo ki pral enspire w…  Kontinye li

PINGA W JANM RATE ANYEN!!!

Jis pou raple w kilè e kisa w ap jwenn sou belneges.com chak semèn

LENDI/MADI: BOTE ANNDAN

-Yon atik ki pale sou bote anndan (Efò, Konesans, Pasyon pou lavi…)

-Plizyè twit ak mesaj sou Facebook k ap ede w grandi

-Foto ki ka motive w sou Facebook, Pinterest, Instagram  ak Tumblr

demenmiyo

MEKREDI/JEDI: MIZIK LAVI 

-Yon atik ki prezante w yon atis, yon tèks mizik osinon yon mizik

-Plizyè twit ak mesaj sou sa mizik la vle di

-Foto atis la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr, jis pou w ka konnen l plis

stevy6

WIKENN/VANDREDI/SAMDI: BOTE DEYO

-Yon atik ki pale w de bote deyò (Cheve, zong, Po, Pwodui bote …)

-Plizyè twit ak mesaj sou rechèch pwodui, sou astis ak trik ki ka fasilite w pran swen sa ki pa w

-Foto ki gen rapò ak atik la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr

beltifigessica

DIMANCH: BON TI MANJE/VWAYAJ/L.P.D (Likidasyon Pa Dire)

Mèsi dèske w pral toujou vizite  http://belneges.com/

BYEN FE L POU L KA BON POU OU!!!

Bèl Nègès yo, vakans lan rive. E se pa mwen ki pral di nou, lè vakans (Peryòd mwa Jen-Jiyè.Dawout), tanperati pi wo, li vin fè pi cho. Se sa ki fè anpil medam, toujou pwofite de peryòd sa pou mete alonj. Non sèlman, li fè yo pa bezwen ap penyen chak jou, men li pwoteje cheve yo, de solèy cho a ki pa fin twò bon pou cheve a.

themainbraids

Koutpeny sa yo ka non sèlman fè bèl ti cheve w yo repoze, men ak swen w pral ba yo pandan yo anba très yo, ap ede yo pouse plis. Men fò w byen konnen depi anvan ou mete très yo nan tèt ou, kisa w dwe fè. Pou olye alonj lan fè cheve w vini, pou se pa rache li rache yo.

Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook