MIZIK LAVI: ETANA

Kote w janm tande yon moun ap priye konsa? Dabitid priyè nou toujou gen “bondye” ou “jezi” ladann. 

Lojikman, depi w tande pale de priyè, ou konnen gen yon lòt fòs ki la. Sa pral depann nan kisa w kwè, fòs sa a ka rele: (Bondye, lanmè, solèy, Jewova, papa Lekba elatriye). Sa ki enpòtan la a, se yon moun k ap mande yon fòs pou ede l, e menm pou yon fwa, ou pa tande li rele youn nan non fòs nou sot site la yo. Sa vinn fè m poze tèt mwen kesyon: Ki lòt fòs ankò yon moun ka priye?

etan

Nan tande mizik atis sa a, ou pral dekouvri la a mwen vinn jwenn repons sa a:

“Ou ka priye fòs ki anndan w lan… Fòs ki la pou amelyore lavi w la, pou rezoud pwoblèm ou yo. Fòs ki pèmèt ou distenge byen ak mal la”…

Bon banm sispann preche, ann al dekouvri bèl atis ki chante stil mizik sa yo, ansanm avè m… Kontinye li

SE OU KI PREZIDAN AN!!!

VOTE… VOTE POU CHANJMAN… ANN AL VOTE!!!

Kibò sa a? Te janm gen eleksyon vre? Pa t janm gen okenn lòt moun aprè w non, ki te janm poze kandidati pou pòs sa a. Se sèl ou wi, ki nan kous prezidansyèl la.  Sa vle di, gen anpil chans pou se ou ki tou prezidan an. E se sèl peyi sou latè beni, ki gen sistèm demokratik kote w ka prezidan a vi.  Sa w ap fè, w ap aksepte pòs sa a, oubyen w ap renonse?

lajwaw

Menm si prezidan pa ta yon pòs ou ta vle janm genyen nan vi w. Men nou tout dakò sou sa, youn nan pi gran pòs ki pi respekte nan yon peyi, se pòs prezidan an.

E si jodi a, ou ta konsidere w kòm prezisan lavi w? 

Eseye jodi a menm,  konsidere lavi w tankou yon peyi. Imajine w se ou ki ta prezidan peyi sa a. Reflechi sou tout sistèm, tout taktik ou ta pral aplike pou fè peyi sa a mache. Eseye imajine kòman ou t ap met yon lame kanpe pou fè fas kare ak tout lenmi w, tout atak teworis. Gade pou wè jan w tap mete dèlwa ki pou fasilite lavi w.

Menm jan tout desizyon k ap pran nan yon peyi dwe pase pa prezidan peyi a, se menm jan an jodi a, ou ka prezidan lavi w. Ou gen kapasite pou w amelyore lavi w nan desizyon w ap pran yo. Gade ansanm avè m jan sa ka byen fasil… Kontinye li

SE YON LOT FILING!!!

Ou fè eksperyans, retire ou raze plim nan pye w deja?

Si w poko fè sa, petèt ou poko santi ti filing sa a m pral dekri w la a.

Lè w fin raze plim nan pye w, se tankou sou yon twal swa w ap pase menw. Po w dous, po w swa, si w pa veye ou ka pase tout yon jounen ap pase menm w nan pye w. Chak moun, sitou medam yo gen plizyè rezon ki ka fè yo vle santi ti filing sa a, pa ekzanp, gen fi ki raze plim nan pye yo, paske yo renmen mete jip osinon bout pantalon, jis pou yo santi pye yo pi bèl, yo raze l.Gen de moun menm ki ale pi lwen pou di, raze plim nan pye  se tankou foubi bouch chak jou, se yon règ ijyèn.

Kit yon moun fè l pou bote kit yon lòt fè l pou ijyèn, gen yon jan pou w raze plim nan pye w, pou ka byen jwi ti filing sa a nou sot dekri pou ou a. Paske si w mal fè l, ou gen dwa fè tout yon jounen w ap rele anmwey…

legz

Kite m rakonte w kisa m fè pou m toujou pran bèl ti filing sa a… Kontinye li

MIZIK LAVI: MICHAEL KIWANUKA

Lè w santi w boulvèse, lè w santi w gen yon bagay ki kenbe w ki anpeche w viv libète w, tande mizik Michael Kiwanuka. Tande mizik Michael, se apresye e viv ti bonè lavi a bay chak jou.

Vwa Michael tèlman bèl, tèlman kalm, tèlman dous li ka touche nanm ki pi pèdi a…

michael

Sa toujou fasone m, lè m ap tande yon mizik, e vwa moun k ap chante a, poukont li, sonnen tankou yon enstriman nan zòrèy mwen. Michael pa bezwen ni gwo bit, ni pil enstriman pou fè w santi pil emosyon ki nan mizik li yo.  Lè w ap tande l, w a di se bouch li, li avanse bò zòrèy ou pou l chante tèlman mizik la rantre nan ou. Vwa l dirèk epi l chaje ak emosyon. Vwa l gen yon konfò ekstraòdinè ladann. Tande mizik li, fè w santi, ou gen yon bagay ki pou ou ke w pa vle pèdi…

Tande l pou w wè… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook