PA KITE YO FE W SA!

Si yon jou, ou ta kwaze m nan lari, ou ta wè zong mwen pa fèt; se pa mwen w wè a (lol). Wi, ou pa bezwen ri, paske se pa t mwen. Pran swen zong mwen, se youn nan bagay m renmen fè anpil. M renmen wè lè zong mwen pwòp e byen fèt. Mete sou sa, mwen travay ak menm anpil, kidonk se prèske yon obligasyon pou mwen pou zong mwen toujou byen pwòp, byen bèl.

nails

Sa konn rive, mwen pa gen kòb osnon tan pou m al fè yo nan yon stidyo, lè konsa mwen netwaye yo poukont mwen. Men, mwen pi renmen lè se yon pwofesyonèl ki fè yo. Pandan n ap pale de pwofesyonèl la, gen de moun nan stidyo ki pa konn kòman yo dwe trete zong ki natirèl. M pa ka di w, si se paske akrilik vin twò alamòd, men moun yo se voup voup epi yo panse sa sifi pou zong ou byen fèt.

San m pa al chèche pwoblèm met nan kò m, kite m pataje ak ou 3 bagay ou pa dwe kite moun k ap fè zong ou nan stidyo fè w… Kontinye li

ATIS MIZIK LAVI: JHENE AIKO

M pa sonje kòman mwen te fè dekouvri Jhené Aiko. Men sa m sonje e m pa p janm bliye, se sa li te fè m santi, premye fwa, mwen t ap tande mizik li. Lè m te vin kòmanse ap fè rechèch sou li, mwè li di nan yon entèvyou li t ap fè, li pa fè mizik pou vann, li pap vann tèt li, men li chante pou l ka libere tèt li. Pawòl sa a te frape m, e depi lè sa a, m tounen youn nan milyon fanatik li yo.

ja

Ann al dekouvri ansanm mizik Jhené, ki ka fè w santi w pi prè moun ou vle ye toutbon an… Kontinye li

FE YO POU W WE!

Si m pase pi plis pase yon semèn, m pa gen yon pwoblèm kèlkonk, m kòmanse ap poze tèt mwen kesyon, sa k ap pase konsa a? Pa paske mwen renmen gen pwoblèm non. Men piske m konnen nan faz mwen ye nan lavi m nan, sa mwen reve e sa mwen vle reyalize yo, m pa ka pa gen yon tèt chaje k ap tann mwen kou m fin rezoud yon lòt, m deside wè pwoblèm yo yon lòt jan.

perception

Tou sa pou m di w, si w ta remake ou menm tou, ou gen anpil sousi nan moman sa yo, ou mèt kwè m, ou nan pwosesis pou w aprann yon bagay; sa vle di ou sou wout pou w grandi. Li fasil pou di, men li pi difisil nan reyalite a pou aksepte sa. Lè pou w fè fas ak pwoblèm lavi a, sitou si w poukont ou, fòk ou met 10 fanm sou 100 fanm ou ye deja a.

Lè w fin aksepte pwoblèm yo, se yon leson yo vin montre w. Kounya ou prè pou w konnen kòman pou w pi byen pase leson an. Kite m pataje kèk abitid m kòmanse bay tèt mwen ki rann pwosesis sa a pi fasil… Kontinye li

VIRE L TOUNEN L JAN W VLE

Se pa konnen ou pa konnen, ou byen renmen bèl cheve natirèl ou yo. Men, chak fwa konsa,  ou gen yon sèl anvi chanjman ki kenbe w. Se ka chanje koulè, chanje koup, chanje model koutpeny elatriye…

cheve

Si sa konn rive w, m ap di w ou pa poukont ou paske m pral gen plis pase 3 mwa, se nan faz sa a mwen ye ak cheve m tou. Bon chans pou nou, pa gen agranman pase cheve natirèl, ou ka chanje l lè w vle.

Men tout bagay la se ke gen 2 kategori moun ki vle fè chanjman. Gen moun ki bezwen fè chanjman  an toutpandan pou cheve a rete long. Gen yon lòt kategori, cheve long pa entèrese l, se chanjman li bezwen.

Nan nenpòt ki kategori w ta ye a, nou pote kèk ti konsèy ki ka ede w. Pran djakout ou, ann ale… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook