MEN AKOUSTIK FANM KREYOL!

Nou pa t gen mo pou nou eksprime kontantman nou te wè sou figi w nan spektak Gade Solèy la. Anpil lajwa, anpil bravo, anpil felisitasyon, se konsa anpil nan bèlnègès ki te patisipe nan aktivite sa a te reyaji, lè 4 nan medam gwoup AFK yo te monte podyòm ki nan Point-Bar la pou pèfòme.

afk2

Pandan spektak sa a, yo te chante 4 mizik, 3ladan yo se mizik tradisyonèl ak  entèpretasyon mizik Bèl Tifi a, Talie chante. Medam Akoustik Fanm Kreyòl yo chaje talan, yo gen bèl vwa e plizyè ladan yo jwe enstriman.

Pasyon yo gen pou mizik se yon bagay ki pa gen pri. Nou te chita ak youn nan manadjè gwoup la ki rele Sephora Pierre-Louis. Kite l pale nou de pwojè ak rèv medam yo nan gwoup la…  Kontinye li

SE NAN MEN W LI YE!

Li sanble pi fasil kounya pou w panse ak sa ki pa p mennen w lwen olye w panse ak avni w. Lè sa rive, ou plis wè difikilte ki devan w yo. Pa gen travay. Pa gen estrikti nan peyi a pou ede w. Pa gen mwayen pou w reyalize rèv ou vle a.

Screen Shot 2015-02-02 at 11.41.59 AM

Panse konsa toujou pi fasil. Paske sa pa mande okenn efò. Ou sèlman di tèt ou : sa a twò gwo pou m fè. Sa twò difisil. Mwen pa kapab. Epi konsa, ou vin pè afwonte tou sa k devan w ki ka anpeche w moun ou vle ye toutbon an.

Jis kite m raple w, pa gen anyen nan lavi ki pa mande sakrifis. Tout sa w ap fè, si w pa mete tout ou menm ladann, ou pap reyisi. Li valab pou yon ti bagay tou senp tankou yon egzamen nan lekòl ou. Menm jan an, pou pi gwo rèv ou ta ka genyen an.

Sonje fè tout sa w ap fè ak lanmou. Met tou menm ladann. Si w wè sa, sa pa twò difisil pase sa non… Kontinye li

A LA DOUS!!!

Mwen se yon moun  ki renmen pran swen tèt mwen anpil. Se sa fè mwen toujou ap chèche ti resèt natirèl pou fè po mwen bèl, klere klere. Malchans pou mwen, e menm jan ak anpil nan nou, gen yon peryòd nan mwa a, depi li rive, po mwen gen tandans vinn pi frajil. Saw tande a, li konn swa vinn sèch kou po leza, osinon se wè mwen wè kèk grenn bouton leve nan fontèn mwen, sou machwè m osinon nan manton m. M lwen de sa yo rele bèl po, po fen an.

belle

Mwen te deside jwenn solisyon a pwoblèm sa a.  Mwen te toujou vle pou po m vin pi bèl, pi idrate, pi fen, pi eklatan. Se konsa mwen te vin kòmanse ap fè rechèch pa isit pa lòt bò sou diferan engredyan fi itilize a travè lemond pou pran swen po yo, espesyalman po figi.

Nan brase entènèt la lòt jou, mwen vin ap dekouvri tout benefis ki gen nan lèt nou bwè a. Si w wè sa, chaje solisyon wi, kite m pataje ak ou… Kontinye li

OU PA GEN POU REZIYEN W!

Nan tout peyi, tradisyon enpòtan. Tout kote ki respekte sa, tradisyon yo toujou sèvi tankou bousòl. Se sa tou ki konn pèmèt moun idantifye yon pèp osnon yon kilti. Se pa san rezon n’ap wè chak peyi, chak pèp gen fason yo wè lavi, Bondye, lanmò elatriye. Lakay pa nou, nan peyi Dayiti, gen anpil tradisyon nou toujou kenbe. Men sa ki pi make m, se tradisyon nou kenbe nan valè n’ap pataje. Depi koumanse sou blag gran papa ak grann ap bay lèswa, tire kont osnon istwa Bouki ak Malice, pou rive nan pwovèb nou tande granmoun yo ap repete toutan.

Screen Shot 2015-01-26 at 8.51.07 AM

Depi tou piti, mwen toujou tande yon pil pwovèb. Se pa pwovèb yo nan yo menm ki kenbe atansyon m. Paske si n’ap gade l konsa, yon pwovèb se sèlman yon fraz. Se pito leson moral yo bay ak kwayans yo charye dèyè yo ki enpòtan. Gen yon pati nan yo ki gen sans yo nan lavi chak jou a. Paske yo konn esplike kèk sitiyasyon. Epi yo ede nou konprann kèk reyalite. Poutan gen lòt ki pa sanble gen misyon pozitif.

Se sou kategori sa a m ap pale jodi a. Se kategori pwovèb ki fè yon mesaj negatif pase. Nou petèt pa janm pran tan pou nou pran sans yo. Paske nou tèlman tande yo epi itilize yo, nou pa rann nou kont si se yon seri pwovèb ki pa ede nou avanse. Se sa k fè m deside atire atansyon nou sou yo, paske si nou koute yo nou pap janm avanse.

Kòm se pa sa ni mwen, ni ou bezwen. Ann al tere yo yon kote e poze aksyon k ap ede n avanse… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook