JOU A PRESKE RIVE!

Pa fè tankou m, pou w pa ka dòmi tèlman w ap tann retrèt la rive 🙂 W ap bezwen tout fòs ou ak enèji w, paske w pral pase 2 nwit k ap entans avèk ekip BN nan, lan wikenn k ap vini la a (1e- 3 Out 2015).

Screen Shot 2015-07-27 at 5.34.43 AM

Kounya a, nou fin gen lis tout moun ki pral nan retrèt la, kite nou pataje ak ou kèk dènye nouvèl ki enpòtan anpil. Soti nan kote w ap vin pran bis pou nou monte ansanm nan ranch Le Montcel la, rive sou  règleman pou w respekte pandan retrèt la, kite m ba w kèk enfòmasyon ki endispansab w ap bezwen…

Kontinye li

KITE KEK!

Pou m onèt ak ou, m gen plis pase 3 semèn m ap ekri atik sa a nan tèt mwen. Atik k ap ba w detay sou kisa pou w met nan valiz ou pou retrèt la. Menm pou mwen ki toujou ap deplase sitou lè wikenn, m konnen li pa fasil. M toujou ap chaje valiz mwen ak baklanklan m pa menm bezwen lè m ap soti. Bon kounye a, aprè anpil leson, mwen fè anpil efò pou m pran sa m bezwen sèlman, pou sizanka m ta jwenn yon bagay m vle pote tounen pou m gen plas pou li (fòk ou gen kote pou w met kado w yo).

Screen Shot 2015-07-21 at 7.33.45 PM

Tou chanje lide depi kounya a, si w te panse pot tout sa w posede 🙂 , ou p ap bezwen tout sa. W ap jis bezwen yon sèl ti valiz ki gen tout afè w ladann pou retrèt la. Sèl sa ki esansyèl pou 2 nwit ou pral gen pou w pase le Montcel yo. Kite m raple w, sa w ap pi bezwen  pou sonje mete nan valiz ou… Kontinye li

10 REPONS SOU RETRET LA!

Sa fè nou plezi wè enterè w pou patisipe nan retrèt la. Nou resevwa anpil kesyon dènye jou sa yo. Nan sousi pou ede w gen plis enfòmasyon sou retrèt la, nou regwoupe tout kesyon sa yo e nou pote repons yo pou ou.

Men jis avan kite m raple w, se wikenn sa a (Samdi 18 ak Dimanch 19 Jiyè) pou w vin konfime rezèvasyon w lan. Si w ta rezève men ou p ap disponib, voye yon moun ak yon pyès didantite w, ki konnen tout enfòmasyon sou ou (tankou ak kisa ou alèji) pou fè sa pou ou. Si w pa konfime rezèvasyon w lan ou p ap ka patisipe nan retrèt la. E konfime vle di, pote kontribisyon 1000 goud ou a.

Men kite kantik pran priyè, m konnen ou gen kesyon toujou, pa vre? M chaje ak repons pou ou. Ann ale… Kontinye li

LOT DETAY!!!

Se pa mwen sèlman, se tout ekip la ki pa ka tann pou yo wè w; epi pou nou al pase yon bon moman ansanm nan ranch Le Montcel la, soti 1e rive 3 Out 2015. Nou vle raple w wikenn k ap vini la a, se yon moman ki KAPITAL pou ka patisipe nan retrèt la. Se nan wikenn sa a, w ap gen pou konfime rezèvasyon ou te voye ba nou an.

1

Si w pa konfime rezèvasyon w lan, se tankou ou pa t rezève, sa vle di ou p ap ka patisipe nan retrèt la. Si w pa ta ko rezève, fè sa kounya a, paske rezèvasyon yo ap fini Vandredi k ap 17 Jiyè a. N ap nan 4 zòn diferan pandan jou Samdi 18 ak Dimanch 19 Jiyè a. Kite m ba w plis detay… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook