Kite ak yon gason pa di lavi w fini

Menm jan nou bay maryaj anpil valè nan sosyete a, kanpe yon relasyon osnon divòse ak yon nèg prèske gen menm pwa a nan lavi fanm an Ayiti. Jis jodi a, anpil moun poko rive konprann chwa sa yo se desizyon pèsonèl yon fanm ka pran san l pa dwe moun esplikasyon. Si de moun ki te ansanm deside separe, moun yo toujou gen tandans dyabolize fanm nan. Paske pou yo, se fi a ki pa t rive satisfè gason an osnon mache jan l ta dwe mache a.

Modèl panse sa a ak anpil lòt prejije ki pa chita sou anyen, fè jèn fanm nan sosyete a anpil mal. Paske lè yo gen pou pran desizyon pèsonèl yo, yo plis gen tandans Kontinye li

Jèn fanm ka deside yo p ap fè pitit

Pa bò isit, fòk yon fanm fè pitit pou l ka parèt fanm toutbon nan je nou. Nou pa bezwen konnen èske li vle sa ni si l pare pou sa, nan tèt nou se yon pasaj oblije. Se sa ki esplike nou imilye fanm ki pa ka fè pitit pou yon rezon oubyen yon lòt pou nou montre yo pa fanm ase. Dayè, nou kontinye kwè pitit se byen malerèz menm si chif yo demontre plis pase mwatye fanm ki ansent nan peyi pòv yo pa t pare pou sa. Sa fè nou pa menm ka rive konsevwa yon jèn fanm ki deside li pa ta vle fè pitit. Poutan kò fanm ak tifi se pou yo, yo ka deside si yo vle manman ou non e sa pa retire anyen sou moun yo ye a.

Lè nou tande yon jèn fanm di li pa vle fè pitit, premye reyaksyon nou se pou nou chèche konvenk li. Paske nan tèt nou, yon fanm pa ka Kontinye li

Pale tifi de fè bagay p ap gate yo

Jis jounen jodi a, plizyè paran ayisyen malalèz pou pale ak pitit fi yo sou anpil sijè tankou règ yo, relasyon ak gason, fè bagay elatriye. Anpil manman ak papa pitit refize mete pitit yo, sitou pitit fi yo chita pou pale ak yo sou sijè ki enpòtan pou lavi yo. Paske nan kiliti nou, nou souvan gen tandans pa pale ak pitit nou sou sa ki gen awè ak entimite yo. Nan tèt nou, si nou pale ak yo sou sa se gate n ap gate timoun yo. Konpòtman sa a gen danje ladann paske li fòse yo al chèche pou wè sa paran yo refize di yo a, souvan yo tonbe sou zo grangrann yo.

Malerezman, modèl levasyon sa a gen anpil move konsekans sou lavi timoun yo an jeneral, men plis tifi yo an patikilye. Yon bò, se pa Kontinye li

Pa al ansent pou fè gason ret avè w

Ta sanble youn nan fòmil plizyè jèn fanm lakay nou jwenn pou fè gason rete ak yo, se fè nèg la ansent yo.  Kou yo fin fè pitit pou nèg la, yo gen ase prèv nan men yo ke nèg sa a tou mare ak yo pou lavi. Konsa, fanm sa yo asire yo menm si nèg sa a ta al nan lòt fanm, l ap toujou rete nan pye yo. Yon konpòtman konsa montre aklè a ki pwen sosyete a angrennen nan tèt fanm, gason se sèl sovè yo. Mete sou sa, aksyon dezespere sa a mete jèn fanm nan pozisyon ki p ap janm nan avantaj yo.

Ka gen plizyè rezon ki pouse yon jèn fanm poze yon aksyon konsa. Men gen de ladan yo ki plis koresponn ak reyalite tifi ak jèn fanm an Ayiti. Premye a, se Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook