Jodi a, m ta renmen w jis di m, si gendelè kesyon sa yo pa konn pase nan tèt ou, menm jan ak mwen. Ou pa janm mande tèt ou, kisa ki fè yon moun konnen lè yon lòt moun renmen l? Osnon kijan ou ka konnen ou renmen tèt toutbon?  Kijan ou ka bay tèt ou pi gwo prèv lanmou, menm si anpil kondisyon reyini pou w ta fè yon lòt chwa ?  Ki pi gwo prèv lanmou ou ka bay tèt ou lè w nan yon sitiyasyon ki difisil ?

emel

M nan wout, m ap chèche repons ak kesyon sa yo toujou. Men m konnen, sa pi fasil rive pou moun konfonn lanmou ak abitid akoz de atant ak presyon sosyete a. Osnon atant moun sa a poukont li konstwi anndan tèt li, ki pa gen anyen pou wè ak lanmou. Sa rive pou moun souvan konfonn lanmou ak sa lanmou pa ye. E se sa ki fè tou, petèt ou ka konnen yon moun tankou yon sè w, yon matant ou, manman w, ou menm oswa yon ti zanmi w ki viv sitiyasyon sa deja, nan chèche lanmou, ki rive bliye tèt li.

Jodi a, Emeline Michel di se pa vre. Si w bliye tèt ou, sa pa lanmou. Li chante nan bèl ti mizik sa a “lanmou pa malè, li pa mizè” e li mande w pou louvri je w. Ann al dekouvri ansanm bèl ti mizik lavi sa a, k ap defini sa lanmou ye pou mwen ak ou…

Dènye jou sa yo, m te gen yon ti tan pou m reflechi sou kèk sitiyasyon m konn tande, obsève, ak viv souvan nan sosyete ayisyèn nan ki se vyolans sou fanm. Mwen konnen se yon sijè ki lou anpil. Se sa ki fè, mwen te pran yon ti tan pou m fè yon ti rechèch sou li, e se konsa mwen al tonbe sou yon mizik Emeline Michel ki rele « Djanni » ki sou dènye albòm li an ki rele « Quintessence ».

Soti sou pawòl k ap di nan mizik sa a, pase pran bèl kalite vokal diva nou an, ki fè melodi a antre nan nanm mwen; mizik sa ede m fè yon lòt refleksoyn sou sijè sa. Nan mizik la, pawòl ki plis make m nan, se lè Emeline di « Yon moun k ap frape w, k ap blese w, aprè k ap mennen flè, karese w PA RENMEN W , di l babay, ale. E petèt, mwen m te ka menm ajoute, gendelè ou pa menm bezwen tann pou di babay. Poukisa? Emeline ap reponn nan plas mwen. Ann tande ansanm:

Sa mwen vin konpran nan mizik sa a, se pa sèlman bay kou a ki vyolans, chaje lòt fòm vyolans toujou. Pa bò isit, lè nou wè yon gason ap bat yon fanm, nou twaze sa, nou di sa pa gade n paske se nèg k ap bat fanm li, osnon fanm nan merite sa. Mwen ta renmen, ou kòmanse itilize yon lòt metòd, lè w fin tande mizik sa a. Paske daprè mwen, sa pa senp jan je w ba ou li a. Tout moun bezwen lanmou, tout moun ap chèche lanmou. M kontan emeline fè bèl apwoch sa a. E si li fè l, m ret kwè ou ka mache nan menm lojik la tou.

Ness pou blòg BN nan!

Comments

comments