OU menm

Wi ou menm, menm

Ou se yon referans

Se pa bèl pawòl

Kounya a menm, santi ou se yon referans

Ou se yon referans paske ou gen yon bon bagay pou w ofri

Ou se yon referans paske Ou gen yon gwo bagay pou w ofri

 Fe yon ti gade pou w wè…

Chaje posiblite

Petèt moun ki te pase avan nou yo pat genyen

Men jodi a

Ou chaje wout devan w pou w ankadre lavi w

 Yo di w pa bò isit, moun pa reyisi san yo pa gen non, ou kwè yo

Yo fè w konprann san ti zanmi, ou pap janm anyen, ou kwè yo

Yo di w jan w te fèt la pa reprezantab, a tèl pwen yo fè w rayi sa w ye, ou kwè yo

Yo demontre w konesans ou genyen an, pap mennen w okenn kote, ou kwè yo

Yo di w kote w ye la a, se la w ap toujou rete, ou kwè yo

referans1

Kounya pa kwè m,

Komanse Di tèt ou kounya a menm

Ou se yon referans chak jou, jiskaske ou vin kwè l

Ak menm fòs ou te kwè yo a

Konvenk tèt ou jodi a

Ak rèv ou, sa w vle ye nan lavi w la, ak sa w renmen fè yo

W ap yon referans

 referans 3

Menm lè, ou pa ta janm gen yon referans nan lavi w

Ou ka tounen yon referans

Pou tèt ou, pou moun ki nan antouraj ou, pou jenerasyon k ap vin aprè w yo

Lè mwen ak ou konnen nou se referans

Tout lavi noua p gen yon lòt sans

Ou se yon referans pa paske ou gen tout sa w vle

Ou se yon referans paske w pral kreye tout sa w vle

 referans2

Konsepsyon: BELNEGES
Fotograf: Pierre Michel/ Pierre Moise/ Gerard Morisier
Makiyaj: Rivkha Larco
Bijou: Kafedore
Modèl: Jessica, Kettiane, Carline, Jana

Comments

comments