Jodi a, n ap prezante w Sherly Debrosse nan ribrik “Ou se yon Bèlnègès la“. Si m te di w li rele Sherlee Skai, petèt sa te ka gentan ba w plis enfòmasyon sou kiyès li ye. Sherlee se yon chantez ayisyèn, l ap chante depi li tou piti.

sherlee

L ap viv “Los Angeles” nan peyi Etazini. Se la tou, l ap etidye kominikasyon. Ak yon albòm ki pral sòti nan mwa k ap vini la yo, li pa janm bliye ni neglije pran swen sa ki pou li.

Vini w al gade avè m, kòman li fè pran swen bèl ti cheve l yo an menm tan okipe l de karyè l nan mizik, lekòl li ak fanmi l…

Poukisa ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo ?

Rezon an tou senp: paske se pa’m yo ye.

Sa toujou parèt dwòl pou mwen lè yon moun poze m kesyon sa a, paske kesyon yo ta dwe poze a se poukisa ou pa t janm natirèl? Paske se  pa yon reziyasyon, se yon chwa mwen fè, se yon bagay mwen vle. N ap viv nan yon sosyete, kote yo vle bote ewopeyèn gen pye sou tout lòt; se sa ki fè, anpil fi santi si yo pa gen cheve swa, yo pa bèl paske se ekzanp sa yo plis wè nan televizyon ak magazin pi souvan.

Mwen menm, mwen vin pran desizyon pou m kite tèt mwen san okenn pèmanant oubyen lòt pwodui chimik, pou demanti kwayans sa a e m panse plis moun ki fè l, plis fòs mesaj la ap genyen.

sherl

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Sa te amize m anpil. Paske pandan Ayisyen parèy mwen t ap dekouraje m, zanmi m ki etranje te renmen sa anpil, yo te twouve li ekzotik. Anpil moun t ap mande m: Kòman w ap fè penyen yo? W ap kite tèt ou nan eta sa a? Li pa pwofesyonèl jan w ye a pitit, met pèmanant ou fini non!

Men mwen te pran desizyon an, pou yon rezon ki plis pase yon bagay fizik e sa pi enpotan pase sa anpil lòt moun panse. Kounya, menm moun sa yo renmen tèt mwen, yo twouve mwen sanble ak on bèl kreyòl e anpil ladan yo vle swiv egzanp lan.

sherlii

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Rejim mwen se très. Mwen renmen trese, grese chak swa, detrese aprè yon mwa pou lave epi  fè tretman, epi retrese ankò (lol). Konsa, mwen pa pèdi tan e mwen garanti tèt mwen toujou bèl.

M ap fè mizik, mwen gen yon timoun 6 zan,  m ap jere lekòl, travay ak vi sosyal mwen, alòs tan mwen trè limite.  Metòd sa a ede m pa pèdi tan epi cheve m toujou byen repoze. Sa pa anpeche tanzantan, m konn fè bèl ti afwo mwen, men pa pou lontan.

sherliee

sherleiii

sher

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Lè m fenk retire très nan tèt mwen, li enpòtan anpil pou cheve a byen idrate pou yo pa rache. Mwen toujou ba yo chanpou san m pa demele yo. Aprè, mwen fè benyduil oubyen benykrèm epi lè yo gen rens ladan yo, mwen demele yo kòmanse nan pwent pou rive nan rasin nan, avek tèt mwen kage dèye pandan dlo a ap vide sou yo. Konsa dlo a ede cheve a demele e yo pa rache.

Ki meyè kout peny ou renmen pran ? Poukisa ?

Mwen renmwen penyen ti très lage ak alonj, paske konsa m ka fè plizyè stil diferan chak jou. M ka mare yo an ponpadou, m ka lage yo, m ka trese yo 8 gwo très al dèyè, fè chou monte ou desann jan mwen vle l la.

shh

3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

Lwil maskriti, lwil kokoye, bwòs gwo dan pou byen demele cheve m san rache yo.

Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Se yon eksperyans ki aprann mwen renmen tèt mwen. Li aprann mwen wè bote sa ki pou mwen, e li montre m diferans mwen ak lòt moun, se sa ki fè m pi bèl e se sa ki idantite m. Epi jan m te di l deja, se pa yon bagay mwen reziyen m pou m fè, paske li pa yon kwa m ap pote. Mwen vle l, mwen prefere l.

shelei

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Se yon mouvman mwen renmen anpil !!! E m panse li pral debouche sou yon ideyoloji ki anbrase plis pase akseptans cheve grenn nan. Li ap lanmou pou kilti nou, kwayans nou, moun nou ye tout bon an.

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen se yon bèlnègès paske mwen renmen tèt mwen e mwen konfòtab ak moun mwen ye a andan kou deyò.  Mwen renmen lavi, m renmen ri e fè tèt mwen plezi. Lè m wè yon bagay mwen pa renmen ak tèt mwen, mwen fè efò pou m chanje l. Chak jou m ap grandi, ekspeyans ap apprann mwen plis.

E lè m vle aji tankou m pi konnen pase tout moun, m eseye sonje lè m te pi piti, m te konn panse menm bagay ak moun nan. Mwen gen rèv ak objektif, e m ap travay di pou akonpli yo. Mizik, fanmi, zanmi ak peyi m se priyorite lavi m.

Mwen espere ti chita pale sa a ak Sherlee Skai, fè w santi ou pa poukont ou nan konba a. Konba po renmen sa w ye, konba ou aksepte w ap toujou pi bèl ak sa ki pou ou.

Apresye dènye videyo Sherlee a la a:

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la?

Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–> Klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments