Se ak anpil jwa m ap prezante w Nel. Yon bèlnègès k ap viv nan peyi Kanada depi lè li te gen douz (12) lane. Nel, se kreyatris youn nan blòg prefere m an fransè ki pale sou cheve natirèl. Sou blòg li a, se vre li pale anpil sou cheve natirèl; Men anmenm tan tou, li toujou gen yon ti kòmantè pou l fè sou yon evènman, yon fim osinon yon spektak li te patisipe.

Ou deja wè, pasyon l pou tout sa ki gen rapò ak kilti, lekti ak ekriti…

IMG_0812

Ou vizite blòg li a yon premye fwa, m rasire w w ap tounen yon lòt fwa. Kòm yon moun ki renmen pataje eksperyans li ak lòt moun, se ak yon plezi jodi a, li pral pale nou sou kisa li fè, pou l kenbe bèl ti cheve l yo anpenpan.

Vini, rakonte nou Nel…

Poukisa ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Mwen te bouke ak pèmanant lan. Mwen pa t konprann poukisa chak  de (2) mwa, fò m t al nan salon pou m mete l nan tèt mwen. Se lè sa mwen kòmanse gade sit intènèt epi videyo sou YouTube, de bèl fanm ki konn pran swen cheve natirèl yo.

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

Manman m te fache anpil epi dèfwa li toujou pa konprann desizyon sa a. Dèfwa li wè cheve m lèd! Sa te pran tan pou li fini pa aksepte ke m koupe tout cheve m. Papa m, sa pa te deranje l ditou. Zanmi m yo te renmen sa epi yo te ankouraje mwen. Se plis medam ki nan fanmi m yo ki té wè sa mal.

IMG_3268_2

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Sa te pran m yon ti tan pou mwen rive jwenn rejim sa a. Men kounya a, mwen lave cheve m chak semèn ak yon chanpou idratan, mwen demele cheve yo avèk yon ti krèm e yon ti lwil, epi mwen kite cheve a seche natirèlman nan de (2) dwèt.

Aprè mwen penyen tèt la jan mwen vle pou tout semèn nan. Yon fwa pa mwa mwen fè yon swen oswa yon mask pou fòtififye cheve yo.

CUBA 235

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Mwen separe cheve m an plizyè pati. Mwen lave chak pati yo a pa, epi mwen rense l. Aprè sa mwen mete rens lan ladann epi mwen kite l nan cheve m pou senk (5) minit pou pi piti. Aprè mwen rense tout.

Ki meyè kout peny ou renmen pran? Poukisa?

Mwen renmen twist (2 dwèt) anpil paske yo fasil pou fè, ou ka kite l nan tèt ou pou tout yon semèn epi aprè ou fè yon twist out (ou defèt yo ak dwèt ou epi ou lage yo). Avèk twist out la ou ka fè anpil lòt kout peny tou. Se yon bèl ti kout peny!

IMG_8720

Twist-out

2 teknik ki mache pou cheve w? 2 teknik ki pa mache pou cheve w?

Yon teknik ki mache se sa amerikèn yo rele L.O.C teknik lan (Liquid Oil Cream/ Dlo, Lwil, Krèm). Sa pèmèt cheve m rete idrate pandan tout yon semèn.

Yon teknik ki pa mache pou mwen se wash and go (Finn lave cheve a  epi soti avèl konsa).

IMG_4648

 3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

-Peny mwen

-Krèm idratan

-Lwil kokoye.

IMG_7406

 Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Ke mwen gen anpil kapasite, ke mwen ka pran swen tèt mwen jan m vle epi ke mwen ka ede lòt moun. Ke gen anpil bote nan cheve grenn menm si tout moun te wè sa lèd paske yo pa t konnen kòman pou yo pran swen li.

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Nou pa bezwen gen anpil pwodui ak anpil zouti pou nou ka fè cheve natirèl nou bèl. Itilize sa lanati ba nou tankou lwil, dlo, lalwa, zaboka, dwèt nou pou nou pran swen sa ki pou nou. Se vre cheve w ka mande tan  pou pran swen l, men si ou renmen li l ap rann ou sa.

IMG_9080 (1)

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen kwè mwen se yon belneges paske mwen toujou eseye valorize bote m epi mete bote lòt moun an valè epi ankouraje tout moun. Mwen pa t gen anpil konfyans nan tèt mwen avan, men kounye a mwen kwè nan mwen anpil.

Se te tout yon plezi pou nou te prezante w Nel. Yon bèlnègès ki renmen sa l genyen e ki kwè nan kapasite l.

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la? Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–> Klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments