Se ak yon plezi jodi a, n ap prezante w Narendgie Momprévil…

Narendgie se kreyatris, fondatris e stilis Zaboudi’z Collection. Li te gen sèlman disèt (17) lane, lè li kreye atelye sa a, ki fè valiz ak rad pou fi. Se te youn nan pi bèl eksperyans li, lè an 2011, li te patisipe nan yon ekzpozisyon, kote li te prezante pou premye fwa bay tout moun travay li ap fè a.

NARENDJIE19.png

Narendgie pa sèlman yon stilis, li se yon pasyone pou etid li. Kounya a, l ap etidye achitekti. Li renmen lang ak ekriti tankou grafoloji anpil. Se yon moun, ki renmen pwofite de eksperyans lavi a mete sou wout li.

Avan l deside viv ak bèl cheve natirèl li yo, li fè tranzisyon senk (5) fwa. Tèlman li te pè, pou cheve natirèl li te fèt avè l la pa fè l byen. Jounen jodi a, li aksepte desizyon sa a e daprè li, se youn nan pi bon desizyon li te ka pran nan vi l.

Vini avè m, an n al koute istwa Narendgie ak bèl ti cheve l yoansanm…Poukisa e depi kilè ou te pran desizyon pou w aksepte viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo?

Bon, afè retounen natirèl la m pa menm pran konsyans lè mwen fè l. Paske, mwen fè tranzisyon senk (5) fwa avan mwen resi met cheve yo a zewo sa yo rele big chòp la. Mwen te pè afwonte big chòp la, paske mwen pa t konnen ak kisa mwen ta pral sanble ak tèt kale a. E, li te difisil pou m te jere 2 teksti yo (rasin natirèl, pwent pèmanant yo), cheve yo te rache anpil. Donk aprè konsèy anpil zanmi ki te fè eksperyans lan deja, e sitou gras ak Afro Alice, 12 Out 2013 mwen rantre nan yon stidyo al koupe mwatye nan cheve m. Kwafè a te deside otreman paske li te tou koupe tout cheve m nèt. Yon aksyon, jounen jodi a mwen pa règret ditou.

NARENDJIE6

Kòman moun ki nan antouraj pwòch ou (Fanmi w, Kòlèg, kondisip lekòl ) ou te wè desizyon sa ?

(Tonbe ri)

Jouk jounen jodi a, mwen sonje kòmantè twa (3) moun ki pi enpòtan nan vi m yo te fè jou m te koupe cheve m nan : manman m, papam ak mennaj mwen…

Manman m tèlman gade m dwòl, pito li te joure m li fini. Papa m menm di m : Ma chère tu es très inférieure! Mennaj mwen se premye moun ki te wè foto a sou “whatsapp”. Li di m: ma-de-moi-selle m pa konn kiyès ou ye men silvouplè sispann ekri m e voye foto w ban mwen. Al remèt mèt telefòn nan telefòn li“.

Sa te choke anpil moun, men  pat gen moun ki te dekouraje m.  Mwen te byen asime tèt kale a

Ki rejim ou swiv pou kenbe cheve w an sante ?

Pou m byen di, mwen pa vrèman swiv yon rejim patikilye. Mwen eseye pran swen tèt mwen plis tankou mwen bwè anpil dlo.

NARENDJIE7.png

Dekri nou etap pa etap kisa w fè lè w ap lave cheve w ?

Tou depan de jan m santi m. Gen de lè, mwen mouye yo epi mwen fwote yo ak rens osnon mwen mete mete As I Am co wash ladan yo, sa w tande a mwen bon.

Gendelè tou, mwen mete lwil maskriti ladan yo, yon jou avan m lave yo. Nan maten, mwen mete ji zonyon nan rasin yo, mwen mete yon bone pandan inè ou dezèdtan .Epi, mwen retire odè zonyon an, ak vinèg mwen lave yo ak rens. Nou ka wè m pa pale de chanpou. Mwen evite itilize chanpou anpil. Mwen sèvi ak chanpou 3 fwa sèlman depi lè m koupe cheve m. Mwen itilize anpil pwodwi, mwen jwenn nan kizin lakay mwen pito.

Ki meyè kout peny ou renmen pran? Poukisa ?

Depi li fèt ak cheve pa m e mwen santi m alèz m pap gen pwoblèm avèk nenpòt koutpeny lan. Sa k fè mwen di s,a se paske mwen pa sipòte fo cheve (alonj, grèf elatriye…) mwen fè eksperyans ak alonj de (2) fwa deja, e sa pa di m anyen pou mwen ta rekòmanse paske li pa janm fè di (10) jou nan tèt mwen.

NARENDJIE5.png.jpg.png

NARENDJIE13.png.jpg.png

3 pwodui/zouti ou pa ka viv san yo ki bon pou cheve w ?

Lwil maskriti, se nimewo 1 tout tan. Mete sou tout lòt ti lwil yo, tankou lwil zanamann dous, lwil doliv ak Bè Karite. E pwodwi mwen jwenn nan kizinn lakay mwen, tankou ekstrè zonyon.

ji zonyon pou cheve

Ki meyè leson ou aprann lè w te pran desizyon pou retounen viv e aksepte pote bèl ti cheve natirèl ou yo?

Que Dieu lui-même a une conception de la beauté que nous les hommes sommes pas encore en mesure de comprendre

Kòmantè pa w sou desizyon plis medam k ap retounen viv e aksepte bèl ti cheve grenn yo an Ayiti ?

Mwen felisite tout medam sa yo. E tout sa k ap li atik sa a, mwen vle yo konprann cheve natirèl pa yon bagay ki alamòd. Mwen se yon viktim pèmanant (boule, pèdi cheve m) malgre yo te toujou konn repouse, yo pa t janm te gen menm fòs, ni sante yo genyen jodi a.  Map di yo kenbe la, e sitou pèmanant pa yon solison.

SONY DSC

Kisa ki fè w se yon #Belneges (Bote Anndan kou Deyò)

Mwen se yon Belneges paske mwen aksepte moun mwen ye a. E mwen viv ak konviksyon pou mwen amelyore lavi m chak jou pi plis.

Ou vle patisipe nan ribrik OU SE YON BELNEGES la? Kounya ou ka fè sa:

1)  Gade a dwat paj la —–> Klike sou (Pataje istwa bèl ti cheve w yo ak nou kounya).
2) Lè w fin telechaje dokiman an, ouvri l
3) Reponn kesyon yo e voye l nan adrès ki nan tèt dokiman an (Pa bliye voye foto w)
4) Epi, sa w tande a, ou gen yon atik poukont ou sou belneges.com

Comments

comments