Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w…Mwen pa ta renmen konfonn anyen nan tèt ou. Desizyon pou m pa makiye osnon koupe cheve m nan, pa gen anyen pou l wè ak ni relijyon ni sa moun pral di. Jan m te di w li anlè a, mwen renmen fè eksperyans sou tèt mwen paske mwen kwè bote a, ale pi lwen pase sa je ka wè, ni sa men ka touche.

Menm si m te koupe cheve m deja, gen dejou mwen leve mwen santi m sanble ak yon ti gason tou pi. Sa k pi rèd la, lè randevou mwa a pral rive, mwen gen plizyè gwo bouton ki leve nan figi m. Men mwen toujou chèche anpil kouraj, pou m pa ni kache yo ak makiyaj, ni mete gwo zanno ki pou swadizan leve figi m. Mwen  rete konsa. Sèlman, mwen kontinye fè ti eksfolyasyon m chak semèn epi mwen bwè anpil dlo.

DSC_0264

Depi lontan, youn nan pwoblèm mwen ak zong menm ak pye m, se koulè yo. Manman m konn di m, mwen pran vye koulè zong mawon papa m nan. Sa te vin fè m leve ak yon konplèks, m pa janm ka rete san kitèks fonse. Men mwa sa a, m deside kite yo konsa. Mwen toujou netwaye yo e mwen toujou fè yon jan pou yo rete pwòp. Men mwen pa met okenn vèni. Mwen sezi lè yon fi dènyèman an di m, jan li ta toujou renmen gen koulè zong fonse sa a.

tizong

Razè pa razè, mwen fè efò mwen manje ti legim bouyi ak fwi ki gen kounya yo (anpil mango). Mwen fè 15 minit ap kouri epi mwen fè 30 minit ayewobik chak jou. Strès la pap pa la, men bèl ti mizik lavi ak griyen dan ak grenn zanmi m yo ede m pwouve tèt mwen, mwen bèl san makiyaj, san cheve long, san cheve boukle, san okenn akseswa. Pa paske tout bagay sa yo pa bon, men paske mwen rive pwouve tèt mwen, m ka viv san yo e mwen bèl san yo.

brocoli

Mwen espere ou kontinye pran swen sa ki pou ou ak plis lanmou. Sonje ou bèl jan w ye a, jis aksepte sa e fè sa tounen yon sipò pou w vin pi bèl pandan w ap kontinye pran swen tout sa w posede. Se lè sa a w ap kòmanse make pwen, paske w ap kite jan entèl ta renmen wè w bèl nan je l.

Ou bèl anndan kou deyò!

E ou, sa rive w deja pou w soti san w pa makiye ni mete akseswa? Kòman w te santi w?

Comments

comments