2 Novanm 2012, m te pran youn nan desizyon ki ta pral chanje lavi m a jamè…

Apre plis pase 6 mwa ak alonj, devan yon glas, sizom nan menm… poukont mwen… m deside koupe tout cheve m. M te fatige ak pèmanant chak mwa a… Ak cheve m kap kase menm si m ap achte pil pwodui byen chè, e peye randevou stidyo chak wikenn. Depi 2006, chak mwa m ap goumen pou m gen cheve long, ki swa e an sante, m te vle a toupri bèl jan sosyete a vle m bèl la…

sosyete a vle w bel nan fason pa l

M pa t janm pran tanm, ni jwenn okenn moun ki pou di m men kman w ka pran swen sa w genyen, sa ki pou ou, tankou bèl cheve grenn ou fèt avè l la. Men kòman pou penyen l, men kòman pou demele l, ni men kòman pou pran swen l, petèt se sa ki te fè m van’n sa m ye poum sanble ak yon moun m pap janm ye…

Chasser le naturel… il revient au galop… Poukisa m oblije ap depanse kòb mwen redi fè, pou m gen yon bagay m pap janm genyen (cheve swa), yon bagay ki p ap janm fin pou mwen vre???

Se lè m vinn ap chèche repons ak kesyon sa, ak anpil lòt ankò, m vinn pran desizyon sa yon fwa pou tout.

M PAP METE PEMANANT ANKO…

M ap depanse menm kob sa, petèt plis nan sa ki pou mwen pou m achte bon pwodui k ap kenbe cheve natirèl pa m nan (Lwil Maskriti/Lwil kokoye/Myèl etc…) sa m fet avè l la, an sante.  Men pou ryen omond m pap kouri deye l anko, di l pa bon, se pa lot moun ki bon.

E sa ki pi dwol la, anpil nan nou, se leve nou leve nou wè, se sèl “pèmanant kokayin” (paske depi w mete l yon fwa, li tou kenbe w la) ki sèl solisyon pou “fasilite” lavi nou. Ki fasilite???

Lavi aprann mwen, pa gen anyen ki gen enpotans pou ou k ap fasil. Sa vle di, bay agiman, se paske pèmanant lan ap fasilite nou an pa kenbe. Grann nou, manman nou, matant nou, gran sè nou, kouzin nou yo, yo tout pran nan pyèj sa, sosyete a toujou ap pare pou nou yo. Paske yo leve, y ap chèche fasilite pandan y ap rejte sa ki pou yo. Yo pa t janm gen bon jan enfomasyon, pou renmen sa ki pou yo. Si nou te leve, nou te jwenn menm paran sa yo, ki te montre nou pran swen sa ki pou nou, tankou bèl cheve grenn nou yo,  ki chaje akl fos, bèl po nwa nou an k ap goumen ak solèy cho a, petèt, m byen di petèt, nivo fi k ap pwostitye tèt yo pou yo ka achte fo cheve, met pèmanant ak akrilik pa t ap wo konsa nan sosyete a. E petèt, pa t ap gen tout mizik sa yo, k ap pase sou pifo radyo nan peyi a k ap denigre fanm ak tifi nan pwen n ap kontinye konstate l la.

Pou mwen, 2 novanm 2012… Revolisyon an te komanse…

Reyaksyon aprè desizyon sa, te trè divèsifye nan plizyè kote m’ap evolye (pwochen atik). Men desizyon m te gentan pran deja… Sa moun ap di de mwen pa pi enpòtan pase janm wè tèt mwen. Anpil rechèch, sou entènèt sitou, te motive m pou m renmen tèt mwen janm ye a. Se sa ki motive m, kreye espas sa nan lang manman nou ak papa nou, pou tout bèl nègès ki desisde rantre nan revolisyon sa.

Men kèk nan foto ki te motive m aksepte bèl ti cheve natirèl mwen yo. E ki te fè m konnen pèmanant ak fo cheve, se pa sèl solisyon an. M ka bèl e mwen bèl, lè m pran swen sa ki pou mwen.

Pa genlè w pi bèl pase lè ou aksepte moun ou ye a… Se sak fèw se yon Bèl Nègès!!!

E ou menm, ou gen pèmanant nan tèt ou toujou, osinon ou gen cheve natirèl? Kòman moun nan antouraj ou reyaji?

Comments

comments