Byenvini nan ribrik : “Mizik Lavi”!!!

Nan Mizik Lavi, m ap gen pou m pataje avèk ou, tout mizik yon fason ou byen yon lòt ki touche lavi m. Nan ribrik sa tou n ap gen pou nou dekouvri ansanm, kèk nouvo atis, petèt atis moun pa twò pale de yo men ki ap fè bon mizik an Ayiti kou a letranje.

Gendelè tou, nan Mizik Lavi n’ap chita sou kèk lirik ki nan yon mizik kèlkonk.

Jodi a, m vle prezante w youn nan atis, ki depi lè m tande l pou premye fwa chanje lavim a jamè. Se nan fouye sou entènet pandan m te an vakans Connecticut (Ozetazini), m tap chèche nouvèl mizik pou m fè (“Bo Nego”- Mon bouchon) apresye (Youn nan abitid nou), m te dekouvri boul dyaman sa ki rele INDIA ARIE…

indiaariebelneges

India Arie chante Mizik Lavi. Se vre, tèks mizik li yo an anglè, men anglè li chante a tèlman fasil, ou pa bezwen fè anpil efò pou w konprann sa l vle di a.

India Arie se yon chantez, yon konpozitris, yon gitaris amerikèn. Li chante “Neo Soul” ak “RnB”. Sòti 2001 rive 2009, li sòti 4 albòm. Li pran kat (4) Grammy deja e li nomine plis pase 17 fwa nan seremoni “Grammy Awards” yo. Tou dènyèman, nan kòmansman mwa mas 2013 la, li sòti yon mizik ki rele “Coco Butter” (Sous:Wikipedia), k ap sou dènye albòm li an ki ta dwe soti nan mwa jen k ap vini la.

India Arie

Vwa India spesyal, se pa yon bagay ou tande souvan, ritm mizik li yo ka fèw byen dòmi, yo ka motive w tou pou regle zafè w, yo ka remonte moral ou, yo ka fè w danse… Pandan anpil lòt atis ap chante echèk yo pran nan renmen, India montre w pouvwa lanmou ka ba w. Lanmou l ap chante a fè w bay moun ki pataje lavi w la plis enpòtans. India chante lanmou nan anpil mizik li.

Tèks mizik li yo, se yon bagay ki ekstraòdinè!!! Lanmou pran yon lòt dimansyon nan mizik India Arie yo. Nan fraz ki byen senp e ki chaje pasyon tankou nan mizik li, ki rele “Therapy” a, li di:

“I need your therapy/ I need you to come and lay hands over me/I need it all the time/Without u I’m weak on the knee/It heals me just to hear you say I love u”… (M bezwen terapi w/ m bezwen w vini pou w ka manyenm/ m bezwen terapi w toutan/ san ou, menm kanpe m pap ka kanpe/ sa geri m lè w jis di m ou renmen m).

M deja avèti w si w ap koute India Arie, de ti zèl ap pouse nan do w, tèlman w ap damou…

India chante tou sou kòman, nou pa ta dwe bay sa lajan ka achte valè. Mizik li yo sansibilize anpil sou bote anndan. Li mete anpil aksan sou sajès, sou konesans, sou efò. Nan mizik India Arie yo,  ou aprann se ou ki responsab destine lavi w.

Nan mizik li ki rele “I am not my hair” la (Mwen pa cheve m) li di: “Does the way I wear my hair make me a better person?” 

(Eske stil mwen fè ak cheve m yo, fè m tounen yon pi bon moun pou sa).  Mizik sa te gen anpil siksè komèsyal.  Li gen yon gwo filozofi dèyè l, India vle raple nou, fòk nou fòse je nou ale pi lwen pase sa li ka wè, sispann gade moun sou aparans.

Youn nan mizik li genyen, ki make m anpil tou se mizik li ki rele: “Because I am a queen” (Paske m se yon rèn):

My worth is not determined by the price of my clothes/My mama said a lady ain’t what she wears but what she knows/Something’s got to change” (Se pa rad m ap met sou mwen ki fè valè m/ Manman m te di m sa yon fi gen nan tèt li vo pi plis lontan pase rad lap met sou li/ Gen yon bagay ki dwe chanje)…

Mizik sa se tout filozofi ki kache dèyè www.belneges.com, Bote anndan kou deyò… Pa gen pi bèl leson pase sa…Mizik India Arie, se mizik ki touche nanm, se manje pou lespri, se Mizik Lavi…

Comments

comments