Ane pase, lè konsa, tèt nou cho kon vè lanp pou nou lanse premye atik yo sou paj sa a, w ap li kounya a. Nou pa bezwen di w, aprè 6 mwa travay maten, midi e swa pou akouche yon lide ki gen plis pase 4 lane nan tèt nou, ak anpil difikilte, anpil malonèt, anpil moun ki gentan madichonnen pwojè a, nou lite jiskaske nou pa kapab ankò pou  blòg BELNEGES la aksesib ak tout moun nan jou ki te 2 Me 2013 la.

1

Sa te fè nou plezi pou nou wè, moun kòmanse ap kòmante, ap poze kesyon ni sou blòg la, ni sou paj facebook la, nan lide pou chèche konnen kisa pwojè BELNEGES la ye?

Yon lane gentan pase, jodi a se jou pou nou selebre…

Sa pa pwoblèm si jouk jounen jodi a, gen anpil moun ki poko janm konprann objektif mouvman an– ki se fè pwomosyon pou plis tifi ak jèn fi an Ayiti raple yo de valè yo ak kapasite yo, pou yo ka amelyore lavi yo. Men sa ki fè nou plezi, se ou menm, wi ou menm Bèlnègès ak Bonego ki depi lè ou dekouvri BELNEGES, swa sou blòg la, sou paj Facebook la osnon sou tout lòt rezo sosyo yo, ou pa janm kite l.

Se sa ki fè jodi a 2 Me 2014 la, nou dedye atik sa a, ak ou pou di w yon gran mèsi. Mèsi dèske w, louvri pòt kè w ak lespri w men lajè pou w kontinye resevwa BELNEGES.

Mèsi pou ankourajman ou voye ba nou, nan mesaj ou yo, nan kòmantè anba atik yo, nan pataje paj la ak zanmi w, yon gwo kokennchenn mèsi pou sa.

bn

Se jodi a, yon lòt ane ap kòmanse pou Belneges. Tout ekip la pwomèt ou, yo pral travay 4 fwa pi di, pou fè w plis fyè toujou pou di w se yon Bèlnègès. Djakout nou chaje ak pwojè pou ou, jis tann paske nou menm nou pa prese, pou byen pwofite de yo ak nou.

Dimanch sa a, se jou selebrasyon. Se jou pou nou youn bo lòt, se jou pou nou youn felisite lòt paske li chwazi reveye Bèlnègès ki anndan l lan. Se jou, pou nou chak di lòt pa dekouraje, ansanm nou ka kreye lavi nou vle tout bon an. Dimanch ap premye jou, fanmi an pral rankontre. Nou rasire w, ap plen jou konsa ankò. Men premye jou sa a, n ap rasire nou, li make lavi nou a jamè.

3

Nou pa ta ka fini atik sa a, san nou pa remèsye gwo chabrak Bèlnègès ak Bonego ki kontinye bay tan yo, pasyon yo, konsèy yo pou Bèlnègès te ka rive la a jodi a. Nou vle site an premye:

 Réginald Jean, mèsi pou entèlijans ou, ak tout konsèy ou yo. San vizyon w Bèlnègès pa t ap sa li ye jodi a.

Moise Alex Docteur, mèsi pou tout kòd RSS ak PHP ou rale pou w mete sou blòg la 😉

Grégory Gard, mèsi dèske w byen desinen konsepsyon kisa yon bèlnègès ye.

Jerome Agostini, mèsi pou tout koulè ou mete nan konsèp Bèlnègès la.

Krissy, mèsi linivè ki te mete rèv sa a sou kè m ki te anime m pandan tout ane ki sot pase la a, ak anpil enèji.

Mèsi tout ekip RENMEN SA W YE a ki mete tout tan yo ak enèji yo pou nou al selebre ansanm premye ane sa a. Mèsi ak tout sponsò, tout konpayi, tout atelye, tout atizan , tout moun ki te deside kolabore ak nou.

Men nou konnen, mèsi pa p janm sifi pou ou ki kontinye ap fè efò pou amelyore BELNEGES ki anndan w lan.

Dimanch sa a, n ap leve vè dlo nou pou nou di, pou yon meyè ane BELNEGES!!!

Bòn fèt ak tout #Belneges ak tout #Bonego. Nou pati, pou yon dezyèm ane…

Comments

comments