Non… Non… Se pa de “Bo Nego” m pral pale…

En!!! En… Ou twonpe w, (lol)…

Si w ap swiv belneges sou Facebook osinon sou Twitter, ou ka gentan remake a travè foto mwen poste yo, jan m pa janm neglije ti makiyaj byen senp mwen. M pa ka viv san ti fa wouj mwen. M tèlman santi m byen, m santim bèl lè m mete l, m kite youn lakay la, youn nan valiz mwen, youn nan biwo travay mwen (wi, m adikte).

mbel

Si w te li, atik sa, m te di w fa, se youn nan pi bon zanmi fi, ki aksepte viv ak cheve natirè l yo. 3 zan de sa, se sèl glòs m te konn mete sou bouch mwen. M te pè mete fa, paske m te kwè fa, pa t fèt pou moun ki gen menm koulè avè m .  Lè sa a sosyete a te fè m kwè, se yon sèl kategori moun ki ka bèl. Lè m nan lari a, sitou nan zòn Petyonvil yo, se milat osnon etranje sèlman m te konn wè ki mete fa. Mete sou sa, nan legliz manman m te konn fè m ale a, menm glòs yo pa t konn vle moun mete.

Men jodi a, m fini pa konprann bèl ti fa wouj mwen se pi bon zanmi m. Vini w al gade poukisa…

Se te tout yon revolisyon pou mwen, lè m te fotochop yon foto m te fè avan tranbleman dtè a. M te mete yon koulè wouj sou bouch mwen. Depi lè sa, m di tèt mwen, kite m al  fè yon ti eseye l tout bon.

krissy

Se konsa adiksyon an komanse. Pou gran sèm yo, m twò nwa pou m mete fa, sitou fa wouj. Men, kòm barikad ak defi se sa ki mennaj mwen, m lage kon moun fou, m ap chèche nan tout magazen ki vann pwodui bote nan peyi a, pi bon fa wouj ki genyen yo. M pa bezwen di w, anpil ti 100 goud pèdi lavi yo.

Jiskaske, m vinn tonbe sou yon gwo laye makiyaj anba yon parapli, devan yon machann nan mache taba. M verifye, m wè genyen nan makiyaj yo ki pèpè. Triye, triye m vinn tonbe sou yon ti glòs wouj ki rele JOIE. Se premye fwa, m te wè mak sa a. Machann lan di m grenn nan vann 25 goud. M dil: 3 pou 50 goud, li di m achte. M pran twa koulè diferan: Yon wouj san, yon krèm ki plis sanble natirèl, ak yon woz.

 glos pad

Rive lakay mwen, m google JOIE, m wè se yon mak makiyaj ameriken, ki popilè anpil nan peyi lafrans. M te panse se yon glòs sèlman li te ye. Depi sou premye fwa m eseye l la, mwen wè li se yon fa tou e li rezistan.

bel ti glos

M pa bezwen di w, demen, depi vè zòn 5 è di maten, mwen mete ti fa wouj mwen. M al fè spò vè 2 zè aprèmidi, lè m sot lekòl vè 7 è nan aswè, ti fa a nan bouch mwen toujou. M di kisa, e pa li kenbe…

M gentan ap fè plan, pou m retounen kot machann nan ankò. Mete sou sa, m pa janm pase yon jou, pou m pa jwenn yon moun di m, fa w la trè bèl. Anplis, lè m pa mete glòs sou li pou m fèl pi klere, li kite po bouch mwen byen idrate.

ti-fa-513x364

Pou lòt de yo, m pa mete yo twò souvan, paske m pa twò fin renmen rezilta yo ban mwen an. Dènyèman, m retounen kot machann nan, m pa jwenn li. Pa twò lwen kote l konn chita a, m jwenn yon lòt machann, m achte twa sa ki wouj sèlman, epi m tou achte yon kreyon nan menm mak Joié a, menm koulè wouj la, pou m fè kontou bouch mwen. M damou rezilta li ban mwen an.

DSC03669-411x386

M pap ka viv san ti fa sa. Lè m mete l, m pa bezwen mete lòt makiyaj pou l fè ti figi m pi bèl. Lè m pase kreyon an menm sou kontou bouch mwen, se yon sèvyèt demakiyan m oblije pase pou m retire l, lè m ap demakiye.

 Avantaj

-Li pa vann chè

-Li rezistan

-Li idrate po bouch mwen

Pou mwen ti glòs sa yo plis pase glòs Chanel osinon MAC

3 ansanm

PS: Lè w tonbe sou yo, achte sa ki poko debouche yo. Epi, pa achte sa ki twò ekspoze nan solèy la tou, paske makiyaj pa zanmi chalè.

Nou fè eksperyans ak pwodui makiyaj Joié yo deja, koman sa te ye?

Comments

comments