Si jodi a, m ta mande w ki senk pwodui bote ou pa ka viv san yo, kisa w t ap reponn mwen?

Wi, ou te mèt reflechi toujou. Men kou yon moun ta poze m kesyon sa a, m gen kèk non ak kèk fòm pwodui ki otomatik monte nan tèt mwen. M pa konn pou ou, men gen kèk pwodui m ap itilize chak jou , m tèlman renmen yo, m damou yo fou. Kit se pwodui pou cheve, pwodui pou po, makiyaj, oswa pwodui pou zong elatriye, m gen youn m konnen se prefere m e se li ki fè m byen.

A tèl pwen genyen nan pwodui sa yo, mwen achte de (2) ladan yo, paske mwen pa vle lè yo fini pou m pa ta ko gen kòb pou m reyachte yo, oubyen pou m pa ta ka jwenn yo ankò sou mache a.

botee

M konnen w ap di m adikte, men li tèlman difisil pou w jwenn yon pwodui kò w renmen e abitye avè l, ak gwosè mache pwodui kosmetik ki gen kounya a, lè w resi jwenn yon pwodui ki fè w byen, e ki reponn ak nivo ekonomik ou, ou tou foure l anba zèl ou.

Kite m pataje ak ou senk (5) pwodui bote, m renmen anpil e ki disponib sou mache a…

M pa konn si m te pale nou de sa deja, men mwen pa t janm konn gen bouton nan figi m. Aprè m te fin pran yon miltivitamin yon doktè te ban mwen, se gade m gade, mwen wè bouton ap leve tankou djondjon nan figi m. Yo pouse anpil, byen gwo epi menm si m pa manyen yo, lè yo sèch yo kite anpil tach nwa nan figi m. M pa bezwen di w, sa te vrèman banm pwoblèm. Paske mwen se yon gwo fanatik po ki bèl e ki pwòp. Ou ka konprann ak tout bouton sa yo, m te trè lwen de sa.

Fin al kay doktè, yo di m gen yon po miks kidonk po m gen anpil grès, e ti twou ki nan figi m yo renmen dilate. Doktè a di m, se jan mwen pral pran swen po m nan, k ap ka banm yon solisyon sèlman. Malgre m te vin ap fè plis efò pou m pran swen figi m, m pa t janm pase yon semèn san yon nouvo grenn bouton pa t leve. Men depi lè mwen fin jwenn ak “Burt Bees Acne Solution Clarifying Toner“, pwoblèm mwen fini. Li anpeche bouton yo pouse plis, li trete po m e li efase bouton nwa yo san li pa eklèsi po m.

burt bees

Se di m ap di w, pou jan po m renmen ti pwodui sa a, e jan li fè figi m byen. Lematen, avan mwen makiye mwen pran yon ti koton ki fèt pou sa, mwen vide yon ti gout nan koton an, epi mwen pase l nan figi m. Gendelè menm, mwen pran plezi m pase l, lè figi m byen pwòp avan m al dòmi. Nan mwens pase yon mwa, pi fò tach ki te nan figi m yo te gentan efase, e m ap chèche bouton ak balèn mwen pa jwenn. E fè po w bèl…

Mwen te achte pa m nan 7.99 dola (wi menm pou mwen li te yon ti jan chè tou)  depi Ozetazini. Men mwen wè l nan pifò magazen ki vann pwodui kosmetik Petyonvil yo. Mache ak yon senk san (500) goud, ou pap regrèt paske li byen fè travay la. Mwen m ap chèche plis nan gam pwodui sa a toujou, tèlman li lemante m.

Yon lòt ti pwodui se yon ti lwil ki rele “Organix Moroccan Argan Penetrating Oil“, wouy m damou ti lwil sa a twòp. Lè w fè yon de dwèt ak ti lwil sa a, ti cheve w bèl, byen klere e anplis li fè cheve a byen kenbe pli de dwèt la, konsa ou pa bezwen fè anpil efò pou nan byen trese yo ankò chak swa. Kòm li vin nan yon ti boutèy ki tou piti, mwen itilize l pou m penyen sèlman. Lòt bagay mwen remake tou, li fè pwent cheve a vin plis fèm. Kidonk, se yon bon ti lwil pou fè idratasyon an rete nan cheve a, lè l fin trese.

morrocan

Pwodui Organix yo, nan pifò makèt isit, e si w mache ak yon desan (200) goud, w ap ka soti ak youn. M trè konseye w eseye l, si w pa vle cheve w twò gra oubyen sèk lè w penyen.

naturel

Ok, nou gentan gen youn pou po, youn pou cheve, sa w wè, n ap desann toujou, lol.

Depi lè mwen te pi piti, mwen te konn toujou pè pwodui sè m yo, oubyen manman m te konn ap itilize pou fè twalèt deba yo. Paske m te konn tande yo ap esplike kòman pwodui yo konn fè yo santi yo, lè yo fin fè twalèt deba yo avè yo. Vrèman, lè m vin gran rechèch vin pwouve m li pa twò bon vre, pou w ap sèvi ak likid sa yo souvan paske yo ka gen anpil efè segondè.

Mwen te toujou santi m anwiye pou m lave pati entim mwen, ak menm savon m ap benyen an; piske mwen pa t vle abitye kòm ak pwodui sa yo. Se nan chèche, mwen vin jwenn yon savon likid ki pa gen okenn engredyan ki twò fò pou kò m, e ki ka byen fè travay la ki rele “Vagisil”. O wi, lè w fin fè twalèt ou avè l, ou santi  w lejè, lib… Li pa gen okenn gwo sant k ap annwiye w e ou te mèt itilize l chak jou, ou santi menm ti filing la.

vagisil

Si w ap swiv yon jinekològ mande l, si w ka itilize l. Men pou mwen k ap sèvi avè l depi plis pase yon lane, li pa janm fè m anyen ki pa bon e li banm bon rezilta. Li disponib tou nan makèt yo, li vann ant twasan ou katsan (300-400) goud.

nat

Po bouch ou konn dekale, chire, fann? Wi pa m nan tou. Men se lè m potko konnen “Mystical Lip Balm“. Se yon ti pwodui ki fèt an Ayiti, mwen te achte l nan yon fwa atizana ki t ap fèt Petyonvil pou de (2) dola ameriken ki ka egal a san (100) goud. Se pa ti swa, ti bèl e idrate ti glòs sa a fè po bouch mwen. Sa m renmen avè l, li pa twò klere, e li dire plis pase twa (3) zèdtan lè w mete l.

Ak tout solèy, pousyè ki gen nan lari a, avan mwen mete fa lematen, mwen pase l sou po bouch mwen. M tou mache avè l nan valiz mwen paske li pa gwo ditou, sizanka mwen ta bezwen repase l ankò. Mwen wè l tou nan magazen Dèlma, Woutfrè ak Petyonvil.

Po bouch mwen kounya a, vin tèlman bèl, tèlman byen idrate, lematen m ap di tèt mwen devan glas la: “Ou kwè m bezwen met fa?” lol.

lips

E wi, dènye pwodui m damou, m renmen e m paka viv san li a, se “M.A.C Studio Fix Fluid Foundation NW45”. M pa konn depi ki ane, m ap depanse kòb mwen pou m jwenn yon fondten ki melanje ak koulè po m, ki pa fè figi m klere e ki pap sal rad mwen. Se pa de kontan, mwen te kontan premye jou mwen te eseye fondten M.A.C sa a, li ekzakteman koulè po m, lè m mete l se tankou yon moun ki te dòmi sou vlou. Figi m bèl, swa paske li kouvri tout ti enpèfeksyon ki nan figi m yo tankou tras ki gonfle anba je m yo.

SONY DSC

Ou konnen, pwodui M.A.C yo vann chè menm, tout kote sou latè. E se youn nan meyè mak makiyaj ki genyen. Si w pa ta ko gen vensèt (27) dola ameriken an, ou te mèt kòmanse sanble l depi jodi a, menm si se ta lòt ane, lè l rive w a achte l paske w pap regrèt. Sèl bagay, pran san w pou w ka jwenn koulè ki ale ak koulè natirèl po w la.

Se li tout bèlnègès yo te mete nan foto sa a…

belle

M renmen piyay vre, men lè yon bagay bon e li fè m byen, mwen ap kite peng pou yon ti moman, pou m ka genyen l (lol). Se sa ki fè, mwen pa gen anpil pwodui bote, men sa m genyen yo, mwen asire m se yo ki bon e ki fè m byen.

Mwen espere, ti enfòmasyon a yo te itil ou, e ede w chwazi pi byen, pwodui ki ka bon pou ou tou.

E ou, ki pwodui bote ou pa ka viv san yo?

Comments

comments