Soti nan pwent cheve w, rive anba pla pye w ou se mèt tout lavi w. Lide w, panse w, rèv ou, se ou ki mèt yo, se pa w yo ye. Tout sa ou ka manyen, ni sa w pa ka manyen, tout sa ou ka wè, ni sa w pa ka wè ki soti nan ou, se pa w yo ye.

kadow

Sa ka parèt byen raz pou m esplike w, men w pa mande m pawòl, kite m rakonte w sa ki rive m dènyèman la a:

Mèkredi ki sot pase a, mwen te patisipe nan avanpremyè seri dokimantè Vizaj Nou, ki se 4 fim sou bon modèl nou ka swiv ki nan jenerasyon ki pase avan nou yo. Se Ayizan Productions ki pwodui kokennchenn travay sa a. Nou twa fi, te chita youn bò kote lòt, lè youn nan medam yo deside fè yon foto ak telefòn li pou l ka sonje sware a. Nan demen lè mwen ouvri paj Facebook mwen, se foto a ki premye di m bonjou. Plizyè moun te gentan renmen e fè kòmante anba foto a. Se ekzakteman kòmantè yo ki atire atansyon m. Youn nan kòmantè yo an patikilye.

Poukisa sa atire atansyon m, a yon pwen tèl pou m ekri yon atik sou sa? Vin al gade avè m…

Sa a se foto a: Moun ki nan mitan an, se mwen

oupapoupesonn

Si w pa byen wè, kite m di w sa moun nan ekri: “Rad nwa a, se sa nèt, ban mwen l”

Pa ban m, kòmsi: Pou tout bon? Kote w konnen m? Se byen w mwen ye?

San m pa kache w, menm si w wèm kesyone sa mwen pa fache ni sa pa enève m, paske se pa pou premye fwa, m ap fè fas ak sitiyasyon sa yo. Men, sa ki ban m pwoblèm, se yon moun mwen konn pale avè l (yon fi) ki di m: “Sa pa anyen pitit, se felisite moun nan felisite w”.

An, se konsa moun ki respekte moun felisite moun? Men non cheri, moun ki respekte moun pa pran moun pou byen yo paske yo konnen pou tèt pa yo, yo pa byen pèsonn. M pa yon kado, ni yon sak mango kòman pou yo ta fè ba w mwen an?

byenw

M ap parye avè w gen anpil chans dèyè tèt moun ki ekri kòmantè sa a, pou se tann l ap tann pou m fè bagay avè l, osinon tounen mennaj “esklav” li. Sa pap etone m, pou l ta rankontre m pou premye fwa, pou l ta di m, li renmen m tou.

Se pa konsa moun felisite moun, e si w tonbe nan pyèj swadizan “renmen osnon felisitasyon” sa yo, ou ka regret tout lavi w. Souvan, nou kwè nan pawòl vid moun ap vide sou nou, pawòl ki pa gen sans, aksyon ki san valè ki fè nou al foure tèt nou nan gwo katchyouboumbe ki konn make tout lavi nou.

Si nan tèt yon fi, sa a ka yon felisitasyon, gen chans pou l se yon felisitasyon nan tèt anpil lòt ankò. E mwen pa ta swete nan tèt ou, jan de tretman sa yo fè kè w kontan, ni menm fè w santi w ou ka espere yon bagay de byen de moun ki di l la.

Paske moun ki di l la, li menm tou li se yon viktim. Lespri l anchene, lespri l mare paske nan tèt li, yon ti wòb sifi pou l posede m. Ou imajine w konbyen fi ak ti wòb moun sa a ap gen pou l wè nan lavi l? Sa mwen vle fè w konprann se, ou pa pwopriyete pèsonn moun. Ou se mèt lavi w, ou se mèt desizyon w, ou se mèt sa w santi. Pa kite okenn moun kwè yo ka machande w, ou pa gen okenn etikèt sou ou.

 etiket

Malerezman, w ap toujou rankontre moun (ni fi, ni gason) ki panse w se yon machandiz. E sa, nan nenpòt ki nivo nan lavi w la. Kòmantè mesye sa a anba foto a, se yon bon prèv jan moun ka machande w fasil.

Se ou ki pou konn valè w… Se ou ki pou konnen ou pa gen pri, sa vle di pèsonn pap ka achte w ni ak manje, ni ak pil lajan, ni ak bèl òf, ni ak pawòl ki san sans.

Jodi a, aksepte viv tankou yon bèlnègès! Kwè ou chaje kapasite ak potansyalite pou w amelyore lavi w…

Comments

comments