Se petèt yon defo, men se petèt yon kalite tou. Mwen renmen “piyay”… Wi, jan w sot li l la, Bèl Nègès renmen piyay… M pa fanatik bagay ki vann twò ch

Si w renmen bon bagay, ki pa vann chè tou, ou byen tonbe…

Lontan, manman m te konn di m: “Kou w gen mwayen, kou w ap fè lajan w poukont ou, ou pap konsa ankò”. E poutan, malgre m nan peryòd sa kounya nan lavi m, se atò m renmen piyay (lol). M gen kliyan tout kote. Kote m pa ka fè ak machin mwen, m desann pou m al chèche tout sa m bezwen. Machann yo tèlman renmen sa, yo rele m “manman piyay” 🙂

M renmen bon bagay men an menm tan, m ta toujou renmen pou bagay sa yo pa twò chè. Ou pral di m santi bon koute chè, jan yo di lakay nou an, m pap di lekontrè men an menm tan sa pa anpeche m toujou ap chèche kote m ka jwenn yon santi bon ki koute mwen chè.

Se pou sa, gen anpil ti boutik, anpil zòn komès nan peyi a, m renmen fè yon ti kout pye kèk fwa pou m al gade sa ki genyen de nouvo, menm si m pa ta bezwen yon bagay byen spesifik. Zòn tankou Dèyè Simityè Petyonvil, zòn Lalue rive kafou Tifou ak zòn Mache Taba (Taba/Klesin), se kèk nan zòn m toujou ap sipèvize (lol). M te panse se paske mwen Ayiti ki fè m konsa, lè m al nan chòp ki a letranje premye kote w ap wè m se ti kwen ki gen ti pankat wouj anlè yo ki make “Clearance” oubyen “Sale” ki vle di an kreyòl: Likidasyon.

sale2

M ap chèche piyay, men m toujou pran tanm pou m retounen lakay mwen ak krèm piyay la, sa vle di sa ki pi bon ou plis gen valè a.

Yon kalite oubyen yon defo, sèl nou ki ka di m…

Nan sans sa, m ap gen pou m pataje avèk nou nan ribrik L.P.D: Likidasyon Pa Dire, tout sa m jwenn sou wout mwen ki gen rapò ak ni bote anndan, ni bote deyò. Pare nou medam…

E ou, ou renmen piyay? Ki pi bon bagay ki gen valè ou achte deja ak yon pri piyay?

Comments

comments