Nan mwa oktòb ane pase, m rantre nan yon magazen ALDO ki Stanford, Connecticut (Ozetazini), depi nan pòt la, m gentan ap mande tèt mwen kot ti pankat wouj yo pase? Nou konnen deja, jan m renmen ti pankat wouj ki make “Sales”/”Clearance” ki vle di an kreyol “Likidasyon” yo.

Pa gen yon grenn ti pankat wouj anndan magazen an, m gentan tris. Men sa ki anndan an tèlman bèl, m di banm fè yon ti gade toujou… 5 minit aprè, se nan lari a mwè m ye… Yo tèlman vann chè, m pou m met deyo (lol).

aldo

Ou ka gen lide depi sou magazen yo gen  sou entènèt la, jan yo pa vann twò bon mache pase sa (http://bit.ly/Z7Nyku)

Gen anpil nan nou ki ka di, “O jan ALDO” pa vann chè”. Eben pou mwen yon ti chèn pou 35 dola ameriken, yon ti zanno pwen, pou 18 dola, gentan two chè pou mwen. Pa pran poz sezi w, m te gentan di w, m renmen bon piyay.

Se sak fè, lè m pantan sou machann Aldo sa, nan mache taba. M ret ak tout 32 m deyò (lol). M fè chay mwen (an mòd manman m).

mache taba

Mwen met chapo pay mwen nan tèt mwen, yon sandal ki byen plat, m pran direksyon mache taba a.

 nan mache

Se pa t menm pou sa, mwen te pase nan mache a. Dayè, se yon alonj mwen t al tcheke. Nan mache mande moun, eksplikasyon sou kote machann alonj yo chita, m tonbe sou yon bèl ti madanm, ki pa twò jovyal pase sa, ki chita dèyè yon ti mòso twal, k ap bare solèy pou li. Li chita sou yon ti chèz ba, l ap triye zanno, chèn, bag ak goumèt ki nan yon gwo sachè blan. Devan l lan, gen yon gwo mòso katon ki plen ak bijou, li deja fin triye pou vann.

M fè tankou m pa konnen anyen. Okontrè, m di machann nan: ” poukisa ou achte tout machandiz kraze sa yo”? Li di m: “Se konsa wi komè, lè n achte yo nan bwat konsa, ou pa konn kisa w pral jwenn. Se achte chat nan makout wi komès sa ye. Gendelè tout lajan an pèdi, ou pa jwenn anyen ki bon”.

Pou m rasire l m ap achte, m di l:” bon, jan ou met komès la ba, atè a konsa, moun pap menm ka bese pou triye sa yo bezwen”. Li reponn mwen: “Vinn chita sou ti chèz sa kliyan , w ap jwenn kanmenm sa w bezwen an”

Vrèman, je m te gentan tonbe sou sa m pral achte yo. M bay yon premye tchèk, m wè tout bijou yo se Aldo orijinal. M pran yon ti goumèt, m pa menm renmen, m dil bon konbyen sa? Li dim:” 25 dola”…

Kèm louvri WAP… M di woy, mwen bon nèt… M byen ranje kòm, m chwazi tout sa m renmen yo.

bon aldo

Depi lè m ap triye a, nan tèt mwen, m konnen tout sa ki vann 25 dola, m ap peye yo 10 dola. E poutan se pa vre, machann nan trè sou men l. Li di m, se toutan moun ap desann machin yo, vin achte nan men l la. Si m ap achte vre, pran twa pou 250 goud. M dil non, 150 dgoud. Diskite, diskite, li pa dakò. M pran poz yo twò chè toujou, m ranmase tout sa m te chwazi yo, ki vinn koute m an tou  750 goud.

M santi m fè yon bon envestisman. Non sèlman ti zanno yo orijinal, yo trè konfòtab lè w mete yo. Yo pa fè zòrèy ou lou ditou. Epi sotwa yo, pa kanni, ni yo pa dekale.

ti zanno

M pa ka tann fen mwa rive, pou m bal yon lòt ti vizit, paske li te di m se lè sa l ap gen nouvo  machandiz.

sotwa

Ps: Veye!!! Paske gen lòt machann ki achte nan men ti machann sa,  y al revann nan lòt pati nan mache a. Yo menm, se mache nwa y ap fè ak pa yo a. Epi , ou pa bezwen twò byen abiye, pou w desann nan mache a. Premyèman, machann yo ap gade w sou aparans pou yo fè w peye plis kòb. Dezyèman, dosye ensekirite a toujou an vòg nan peyi a.

Toujou vizite paj facebook belneges la http://on.fb.me/18f09DU ak paj Twitter a https://twitter.com/BelNeges, m ap poste ti foto, pou m montre w ak ki rad mwen mete yo…

E ou menm, ou konn al mache taba? Sa w konn jwenn ki orijinal a meyè pri?

Comments

comments