Jan sa bèl, lè w anpenpan depi nan pwent cheve w rive nan pwent zòtèy pye w. Sa twò bèl, lè yon bèlnègès ap pran swen sa ki pou li. Mete sou sa, si pwodui w ap itilize yo se pwodui natirèl, ou ka jwenn anndan lakay ou, pa gen pwoblèm pyès. Non sèlman ou pap depanse anpil lajan epi tou rezilta w ap nan plan men w.

Studio shot of nude woman with knees up to chest

Se vre, nou te pataje kèk ti konsèy ak ou sou kòman ou ka eksfolye figi w, si w ta vle li byen bèl natirèlman; men sa pa anpeche ou fè ti swen tou pou bèl janm ou yo.

Vakans rive! Anpil chalè!!! Se lè pou mete bèl wòb ou, bèl jip ou osnon bèl bout pantalon w. Se lè pou janm ou klere, byen bèl.

Kite m al pataje yon bon ti resèt ak ou k ap ba w bon rezilta sou 2 ti chèz…

Bèl janm, byen bèl, byen swa. Ou ka gen sa, nan yon bat je.

Gade nan kizin lakay ou a, pran:

Yon ti lwil doliv: Ekstrè lwil doliv ki natirèl la se yon pwodui mirak. Li chaje bon engredyan ladann tankou vitamin E ak vitamin K. Li pa gen pwoteyin ladann. Li se youn nan meyè idratan natirèl ki egziste.

olive oil

Yon kiyè myèl: Myèl, se yon sous « anti-oxydants » natirèl ki ede po a gen mwens rid e vyeyi mwen vit. Li ede po a rete idrate, paske li gen kapasite pou l kenbe dlo ki nan selil yo. Se youn nan pi bon engredyan, ki ka kontrekare bakteri ki ka fè w genyen bouton ak tach nwa.

myel

Yon kiyè sik wouj/blan: Sik la se youn nan pwodui eksfolyan natirèl ki egziste.Li gen yon engredyan ki rele « glycolic acid » ladann ki fè po a eklatan e fè l kenbe yon sèl koulè. Li gen kapasite pou l retire tout salte ak selil ki mouri sou po a. Sa ki pral pèmèt li rejwenn ekla l.

_font_b_Sugar_b_font_

Yon kiyè ji sitwon: Sitwon se youn nan premye sous vitamin C. Li ede w kenbe po w yon sèl koulè ini, pandan l ap efase tach ki pi fonse li jwenn sou po w yo. Li ede kenbe po an fèm tou, paske li bouche ti twou ki sou po a (pò).

sitonvett

-Yon razwa

razwa

-Yon bòl pou melanje tout ansanm

DSC_0261

Preparasyon: Pran asid sitwon an, brase l ak sik la jiskaske li fè yon sèl. Si w ta wè l twò dlo, ajoute yon ti sik anplis men pa kite tout sik la fin fonn nèt. Aprè sa, ajoute myèl la, ak lwil doliv la epi brase yo ansanm. Si w fè plis pase kantite sa a, ou ka chèche yon bokal ou mete l, epi ou mete l nan frijidè.

DSC_0264

Pran melanj sa a, pase l sou tout janm ou. Pran razwa a, kòmanse raze plim ki nan janm ou yo. Repete pwosesis sa a pou tou lè de janm ou. Lè w fin raze w nèt, pran yon ti sèvyèt ki mouye nan yon ti dlo tyèd, pase l pou retire rès pwodui ki rete yo. Pase lwil osnon krèm ou konn mete dabitid la.

Se di m ap di w, ti resèt sa a plis pase yon resèt mirak.  Ou pap janm pase yon mwa ankò, san w pa bay bèl janm solèy ou yo, yon ti lanmou.

shave

 Mwen espere ti konsèy sa yo ap kontinye ede w aksepte e pran swen sa ki pa w. Kontinye tonbe damou tout sa w ye.

E ou, ki resèt ou itilize pou gen bèl janm?

Foto: Gessica Généus

Comments

comments