Paske sa ki nan tèt ou a pa gen pri. Paske lè w fè efò pou chèche plis konesans mete sou sa w gen deja a, ou pi bèl. Paske liv ka youn nan pi bon zanmi ou ka konte sou li, pou w grandi. Paske w se yon bèlnègès!

1

Nou envite w apresye foto-enspirasyon pwojè Richès Mwen an… 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FOTOGRAF: Pierre Michel Jean/Georges Harry Rouzier

VIDEYOGRAF: Pierre Moise/Gérard Morisier

STILIS: Watson Saint Louis 

MAKIYEZ: Rivkha Larco

BELNEGES: Line Pascale/Sictine/Medgy/Immaculène/Sheena/Marie Moise

KONSEPSYON: BELNEGES

Remèsiman Spesyal: Jimmy Borgella (Vies Jeunes)/Suzy Castor/Marie André Etienne/ Frankétienne/Azor Lucien/Lucas Del Barrio/Jean Réginald/Ingrid Pater

 

Comments

comments