Sitwon gen vitamin C, ni zoranj tou epi m byen kwè seriz  gen vitamin C tou. Men èske sa vle di yo se menm fwi pou sa? Lè w anvi bwè ji zoranj, si yo ta ba w bwè ji seriz èske w t ap satisfè ?

ana1

Se yon konparezon m ap eseye fè wi, m pako menm sèten l bon, men m ap eseye mande tèt mwen, si gen 2 bagay oswa gen 2 moun ki nan menm kategori, yo paka pran youn pou lòt paske chak gen espesifisite pa yo. Chak gen sekrè pa yo. M nan lojik sa pou m pale de yon ti mizik ki t ap mennen sa gen yon bon ti tan epi m kwè si yo tanmen repase l, l ap re mennen menm jan ak lè l te alamòd la sa gen 3 oubyen 4 lane konsa.

Ann al reviv yon bèl moman ansanm… 

Lòtrejou m chita devan tele a, m pa t ap gad anyen vre non paske lespri m te lwen. Yon ti mizik vin atire atansyon m, se lè sa a m wè y ap bay mizik Tifane nan, sa ki rele «Sekrè a ». Ou pa sonje l ? M fè lide pou m ekri yon atik sou mizik sa a pou de rezon : sa fè yon bon ti tan depi m pa tande Tifane, yon atis m byen renmen poutan.

Lè m panse ak sekrè fanm kreyòl, kisa ki vin nan tèt mwen ojis ? Non, kite m pale de sekrè atis la santi a avan. Pou Tifane, sekrè a se goumen, soufri, fè wòch senyen pou lòt moun ka rive pi lwen (sa fè m panse ak pawòl nou ta ka di pou yon bèlnègès), sa montre aklè lide sekrè a se chache kisa ki rann yon fanm kreyòl espesifik.

Gen yon lòt ti koze Tifane di nan mizik la ki fè m panse ak sekrè pa m nan, li di konsa : « non mwen pap kanpe ». Sekrè pa m se batay, se pa batay ki vle di mare goumen ak yon moun non. Se batay ki vle di pa janm lage a, pa janm dekouraje men pito goumen pou tout rèv mwen, goumen pou m bay lavi m sans mwen vle l genyen an oubyen pito m di goumen pou m fè chak aksyon m poze ale nan sans rèv mwen yo ki pap lwen reyalize si m kontinye goumen. M ta renmen pou w mete w nan menm lojik la, chache sekrè pa w la paske pou mwen, menm jan chak fwi se yon fwi menm si gen plizyè ki ka nan menm kategori, chak moun se yon moun, chak fanm kreyòl se yon fanm kreyòl menm si gen plizyè ki ka sanble. Chak gen sekrè pa yo.

Chache sekrè pa w la, swiv rèv ou epi limen limyè w sou mond lan ak sekrè w la lè w rive jwenn li. Wi se yon travay difisil, men mwen tèlman kwè nou menm bèlnègès gen ase kapasite, konesans ak kouraj pou nou amelyore lavi nou.

Al fouye nan fon kè w, jouk anndan w nèt nèt pou w ka jwenn sekrè pa w la paske pou mwen, se nan sa sekrè reyisit lavi w chita.

Ness pou www.belneges.com

Comments

comments