Swen Po

JANM SOLEY!!!

Jan sa bèl, lè w anpenpan depi nan pwent cheve w rive nan pwent zòtèy pye w. Sa twò bèl, lè yon bèlnègès ap pran swen sa ki pou li. Mete sou sa, si pwodui w ap itilize yo se pwodui natirèl, ou ka jwenn anndan lakay ou, pa gen pwoblèm pyès. Non sèlman ou pap depanse anpil lajan epi tou rezilta w ap nan plan men w.

Studio shot of nude woman with knees up to chest

Se vre, nou te pataje kèk ti konsèy ak ou sou kòman ou ka eksfolye figi w, si w ta vle li byen bèl natirèlman; men sa pa anpeche ou fè ti swen tou pou bèl janm ou yo.

Vakans rive! Anpil chalè!!! Se lè pou mete bèl wòb ou, bèl jip ou osnon bèl bout pantalon w. Se lè pou janm ou klere, byen bèl.

Kite m al pataje yon bon ti resèt ak ou k ap ba w bon rezilta sou 2 ti chèz… Kontinye li

PRAN SWEN L, SI W VLE L BEL!!!

Sa te toujou atire atansyon m, pou m wè lè zanmi gran sèm yo ap pale de pran swen po yo, se de ki krèm, ki savon osnon ki sewòm ki ka fè po yo dekale pi vit, yo konn ap pale.

Nan obsève pandan m vin pi gran, mwen remake plis medam konn kòman pou yo prepare ti resèt douko yo pi byen, pase kòman yo ka pran swen po yo toutbon natirèlman. Mwen menm tande ak de zòrèy mwen, fi ki kwè pran swen po yo, vle di pase pwodui sèlman.

In this photo taken Feb. 15, 2011, roadside vendor Sophia McLennan displays her selection of skin bleaching agents near a pharmacy in downtown Kingston, Jamaica. People around the world often try to alter their skin color, using tanning salons or dyes to darken it or other chemicals to lighten it. In the slums of Jamaica, doctors say the skin lightening phenomenon has reached dangerous proportions. (AP Photo/Caterina Werner)

Mwen pa ni yon ekspè nan zafè po, ni yon dèmatològ. Sèlman eksperyans ak rechèch mwen montre m, pase pwodui (douko) ak pran swen po w, se de bagay konplètman diferan. Pran swen po w vle di, bay po w sa l bezwen pou l ret an sante tankou idratasyon; netwaye l tankou eksfolye l ak anpil lòt pwosesis ankò…

Se sou dènye pwen sa a jodi a, nou pral chita. Kisa eksfolye  po w vle di? Kòman w ka fè eksfolye po w? Poukisa sa bon? Chak kilè w, ka fè sa?

Kesyon yo anpil, men kite m pataje ti resèt ak eksperyans ki mache pou mwen tankou kòman eksfolyasyon ede m evite gen mwens bouton ak tach, nan figi m. Ou pa janm konnen, petèt sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

SE PA BON KOULE L…

Ni mwen, ni ou konnen jan sa pwòp lè yon fi raze anba bra l. Non sèlman sa ede l konbat movèz odè natirèl kò l ka pwodui, men an menm tan tou li bèl, lè l mete yon rad (Mayo/Wòb) ki san manch pou anba bra l parèt menm koulè ak rès kò l.

Petèt ou poko fè fas ak pwoblèm sa a, men mwen menm pèsonèlman, mwen te konn gen anpil pwoblèm lè m mete yon rad ki san manch paske menm si mwen te toujou raze anba bra m, li te konn parèt tèlman nwa, w a di se boule anba bra m boule.

razwa

Se yon jou konsa, mwen deside fè rechèch pou m konnen sa ki ka fè anba bra m chanje koulè e mete m nan sitiyasyon anbarasan sa a. Mwen aprann ke sa pa yon mistè e mwen ka fè anba bra m reprann koulè nòmal li, sa vle di menm koulè ak rès kò m.

Kòman, se sa w ap mande m? Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

MEL’ANGE AK BELNEGES!!!

Premye pa, m fè pou m rantre anndan magazen an, gentan di m se lakay mwen m ye. M poko menm ap pale de dekorasyon magazen Mel’Ange lan, ki daprè mwen menm ekstraòdinè. M jis ap pale w de akèy Isabelle, youn nan tèt ki kreye konpayi sa a ban mwen.

San l potko menm prezante m manman l ak yon gran sèl, ki se de (2) lòt bra ki dèyè tout pwodiksyon konpayi sa a, ti te choublak mwen tou cho te gentan nan bouch mwen. Magazen Mel’Ange lan, ki nan zòn Petyonvil tou prè bilding Bèlvedère la, se yon ti paradi natirèl. Bèl dekorasyon ki fè w santi ou tou prè lanati, anbalaj pwodui yo ki raple w koulè tè Kenskòf lapli fenk sot wouze, sant te natirèl tankou sitwonèl, choublak melanje ansanm, fè w santi w pa ta janm sòti anndan magazen an.

naturel

Chak etajè gen pwodui pa yo. Genyen ki gen pwodui ou ka manje tankou Konfiti ki fèt ak myèl, myèl 100%natirèl elatriye… Gen lòt, se pwodui bote sèlman tankou lwil doliv natirèl, lwil womaren, glòs ki fèt ak bèdekarite ak myèl, krèm pou po ak anpil lòt ankò.

Menm kote m, te pwoche bò etaje pwodui bote yo, m te di se la Bèlnègès yo ap vle pase avan. Nan ti chita pale, m te fè ak Isabelle, li banm tout detay. Sòti nan kote lide monte konpayi sa a ak manman l epi gran sè l la soti, rive nan pri pwodui yo.

Lè m te mande Isabelle poukisa, yon bèlnègès ta dwe sèvi ak pwodui Mel’Ange yo, li te reponn mwen: “Lè se eksperyans ki fè yon moun kreye, li di fwa pi bon pou sa mache pou lòt moun ki pral fè eksperyans sa a.

Kisa sa vle di? Kite m, kase mòso ba w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook