Pwodui Bote Natirèl

BA LI L, LI RENMEN L…

Menm ekspè yo dakò sou byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, po nou, zong nou, sante nou an jeneral. Yo menm di, jou nou konnen byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, nou pap janm mete okenn lòt pwodui chimik nan tèt nou ankò.

Sa ki bèl la, lwil kokoye bon pou kèlkeswa tip cheve w ta genyen an. Se youn nan meyè idratan ki gen pou cheve nou bèlnègès yo. Non sèlman li kenbe cheve a idrate, li fè l briye e li ede cheve a pouse.

lwil kokoye

Se sa ki fè li enpòtan anpil pou aprann konnen bon lwil kokoye ki pa rafine, ki vyèj e ki natirèl avan w kòmanse itilize l. Sa rive souvan pou m wè nan an pakèt magazen ki vann pwodui bote isit, lwil kokoye ki sanble ak esans vaniy. Mwen dezole pou m di w, sa a se pa lwil kokoye ki natirèl ki pral idrate cheve w la. Okontrè lè w mete swadizan lwil kokoye sa a nan tèt ou, se rèd li fè cheve w rèd. Paske se an pakèt lwil mineral ki pa bon pou tip cheve mwen menm ak ou genyen an ki ladann.

Kite m rakonte w ki taktik mwen itilize pou m konnen lè yon lwil kokoye natirèl ak tout lòt byenfè li gen pou cheve nou… Kontinye li

KITE BELNEGES GATE W!!!

Sa poko menm gen yon lane, depi blòg www.belneges.com nan lanse sou entènèt. Ou tèlman ba l lanmou… Ou tèlman montre mouvman BELNEGES la se mouvman pa w… Ou tèlman byen akeyi nouvèl filozofi sa a… Nou pa ta ka kite ane sa a pase pou nou pa di w mèsi.

Yon gwo mèsi, paske w toujou li atik ki pibliye yo. Yon chay mèsi paske w toujou fè kòmantè anba atik yo. Mèsi paske w renmen e kenbe tout paj rezo sosyo ofisyèl BELNEGES yo aktif.

Mèsi pa sifi pou nou ta di w. Se sa ki fè, nou pote anpil bèl ti kado pou ou menm, ki te fidèl ak blòg bèlnègès la pandan dènye mwa ki sot pase la yo.

gift-event

Louvri djakout ou, pou w ranmase kado… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook