Pwodui Bote Natirèl

LALIN AK SOLEY, SA W PI PITO?

Carline Sévère se fondatris Kafedore. Se li ki prensipal atizan ki kreye e ki travay fòm, koulè tout koleksyon bijou Kafedore yo. Se te menm dwèt yo, menm kè a, menm lanmou an ki te konn fè Klasik Bijou. Men depi lè, Carline kòmanse santi gwo vibrasyon nan nanm li, k ap ede l aksepte chak jou plis kisa li ye, travay li kòmanse chanje. Se sa ki fè non konpayi a, vin chanje tou. Kounya a se pa Klasik Bijou ankò, se Kafedore.

bijoukafe

Kafedore gen yon istwa pou l rakonte nan pwodui ak sèvis l ap ofri yo. Li gen yon nouvo filing li anvi pataje nan kreyasyon l yo. Se sa ki fè chak pyès ki soti nan Kafedore inik. Ou pap jwenn li lòt kote. Petèt se sa ki fè anpil gwo pèsonalite anpil moun konnen nan peyi a kòm aletranje, renmen mete bijou Kafedore yo anpil. Paske, lè yo mete yo, yo santi yo spesyal.

Yo spesyal paske bijou Kafedore yo spesyal. Soti nan fòm yo, pase nan koulè yo, vire tounen sou materyèl ki fè yo a, ateri sou istwa ki kache dèyè yo a; chak grenn bijou nan koleksyon Kafedore yo ekstraòdinè. Se sa ki fè, 4 Me k ap vini la a, nan konferans BELNEGES la, Kafedore pral prezante w nouvo koleksyon Lalin Ak Solèy.

Vini w al dekouvri avè m kalite bèl bijou ki sanble ak ou, w ap ka jwenn jou konferans lan… Kontinye li

AYACAONA SE POU TOUT BELNEGES!!!

Sa rive w deja, pou w santi yon koneksyon ak yon bagay ou poko menm wè?

Eben, filing sa a se youn nan premye eksperyans mwen ak pwodui Ayacaona yo. Nan kòmansman ane a, mwen te rate premye prezantasyon pwodui yo te fè, an Ayiti a. Sa te fè m mal, dèske mwen pa t la pou m te vin rakonte w kòman sa te pase.

ayaa

Men mwen te pwomèt tèt mwen, pou m fouye chèche plis enfòmasyon sou pwodui Ayacaona yo, paske filozofi travay konpayi sa a ki baze l nan peyi Kanada, te atire atansyon m anpil. Konpayi Ayacaona fè pwodui ni pou cheve, ni pou po sitou po ki sèch ki manke idratasyon (M sove).

Pwodui sa yo pa gen okenn pwodui chimik ladan yo.E yo fèt, spesyalman pou mwen menm ak ou. Ou ta renmen konn poukisa, pa vre?

Sa w ap tann, vin al dekouvri  ti chita pale nou te fè ak fondatris Ayacaona a, Laurence ansanm avè m… Kontinye li

OU PRAL TETE…

Nou pale anpil de byenfè lwil kokoye; kit se pou cheve nou, pou po n, ak nan manje n ap manje. Si se pa t nan lanati kokoye te soti, yon moun te ka panse se peye, yo peye BELNEGES pou fè pwomosyon pou li, tèlman nou toujou ap pale de byenfè lwil kokoye sitou, nan plizyè atik nan ribrik Bote Deyò.

kokoye

Eske w konnen se pa sèl lwil kokoye a ki gen byenfè pou kò w, spesyalman pou cheve w? Lèt kokoye a tou, se yon mirak. M konnen, ou konn wè manman w fè manje ak li, wi li fè manje byen gou. Men, li se youn nan engredyan, si w vle cheve w ret an sante, byen bèl, fasil pou demele pou w pa ezite itilize nan benykrèm ou yo.

Avan, mwen te konn achte bwat lèt kokoye ki tou prepare nan makèt yo (m konn itilize l an 2 fwa). Lè m vin remake achte l la koute pi chè pase prepare l la, mwen vin kòmanse abitye tèt mwen pou m prepare l chak fwa, lè m pral fè benykrèm.

Kite m pataje ak ou, sa m fè pou m prepare lèt kokoye a lakay mwen… Kontinye li

YO FE TI KE M BAT!!!

Tèlman gen baklanklan pwodui sou mache a, lè  m resi jwenn sa ki bon yo e ki pa vann anpil lajan yo, mwen anvi mache ak de menm anlè tankou moun ki sot nan jèn midi.

M pa konn si w fè menm konsta avè m, pifò pwodui ki disponib isit sitou pwodui bote, se pwodui k ap defèt sa nou genyen natirèlman; oubyen ki pote non bon pwodui, men ki pa bon kalite.

Yon ekzanp, se lwil kokoye anpil famasi, anpil magazen vann isit men ki pa gen anyen pou wè ak lwil kokoye ki ka nouri cheve a. San nou pa mouye okenn moun, se responsablite pa w antan konsomatè, pou w konn chwazi. Chwazi pwodui k ap bon pou ou.

bio

Lè nou di k ap bon pou ou a, nou vle pale de pwodui non sèlman ki fè travay li di l ap fè a, men an menm tan tou ki pa fè w depanse kafetyè grangrann ou.

Pandan twa dènye mwa ki sot pase la yo, m jwenn e m fè eksperyans ak kèk bon ti pwodui ki rantre nan kategori, nou sot site anlè la a. Pran chèz ou, nou gen pou nou mete nan djakout ou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook