Pwodui Bote Natirèl

BLAN PASE SA, NANPWEN!

Tankou anpil timoun ki grandi Ayiti, lè mwen te piti mwen te renmen manje zanmann anpil. Tout plezi a sete mache ranmase grenn zanmann sou lakou a, manje chè-a epi kase grenn zanmann nan pou retire nannan-an ladann (map rakonte nou sa la-a, se pa de nostalji ki pa anvayi m).

Amandier pays

Mwen pa bezwen di nou kòman rad mwen te konn tache; san konte kout woch dwèt mwen te konn ap pran nan kase grenn zanmann sa yo. Men sa potko anyen devan eta zanmann sa yo te konn kite dan mwen ; yo te plen ti tach tou jon. E nou met kwè mwen, si se pat pou manman m, jounen jodi a mwen pa t ap renmen mete dan mwen deyò konsa.

Jodi-a mwen ta renmen pataje avèk ou kèk ti astis madanm nan te konn mete deyo pou li rann dan mwen pwop, bèl, blan kou lanèj… Kontinye li

W A BON PA W !!!

Mezanmi, gad jan yon bagay bon!

Se toujou plis pase yon plezi pou mwen, lè m dekouvri yon pwodui natirèl ki ka fè mirak nan kò m. M gen anpil defo, youn ladan yo, m pa renmen bagay ki fasil. Men lè m jwenn yon pwodui ki bon, e ki bay bon rezilta nan yon ti kras tan, mwen plap mwen mete l anba bra m pou m pa pèdi l. Pou mwen, pwodui sa a konn fè mirak!

pom1

Men se yon mirak! Pou w pase yon pwodui nan tèt ou kounya a, kèk minit aprè ou gentan gen rezilta ou te bezwen an. Ou pase l nan figi w chak swa, semèn pwochèn ou kanpe tankou yon petevi devan glas la, w ap di tèt ou: “kot bèl tifi sa a te kache”. Ou souke yon ti kras nan bouch ou, dan w klere kou miwa dèzanj. Ou fin lave tèt ou, ou mete yon ti kal nan cheve w, se tankou yon sewòm ou te sot bay cheve a.

Men ki pwodui ki bon konsa a? Vini w al dekouvri l avè m, kounya a… Kontinye li

BELNEGES AK KREYOL ESSENCE!!!

Kreyol Essence, se youn nan sponnsò ofisyèl spektak GADE SOLEY LA. Yo pa ka tann pou yo prezante w tout pwodui natirèl yo fè, pou ede w pran swen cheve w ak po w.

ke2

Yo pa fè sèlman pwodui pou cheve ak po, yo fè balèn ki santi bon tou, ou ka itilize yo pou dekore lakay ou; an menm tan pou w pase yon bon ti moman. Nou te fè yon ti chita pale ak Yve-Car Monperousse, ki se kreyatris pwodui Kreyòl Essence yo, byen enstale w kounya a, pou al dekouvri tout liy pwodui sa a, ki pap sèlman ede w pran swen sa ki pa w, men ki gen objektif pou bay plis moun, sitou fanm travay an Ayiti…

Poukisa konpayi a rele Kreyòl Essence? Kontinye li

BELNEGES AP TOUJOU ONATURELL!!!

Li te gentan depase 7 tè diswa, lè m rankonte ak Christelle Dossous, fondatris ONaturell, pou l ban mwen 3 ti bokal krèm pou penyen nan gam pwodui li kreye a, pou m eseye. Li gen plis pase 1 èdtan nan yon blokis sou wout frè, men sa pa ba l pwoblèm se rive li vle rive pou l fè m jwenn pwodui yo.

onaturell4

Sou de pye m, m kanpe kon yon gwo zonbi nan lari a, m ap tann pou m rankontre Christelle pou premye fwa. Lè m wè twòp tan ap pase, m deside pran yon moto pou nou ka kontre nan mwatye wout. Tout sa, se anvi pou nou prezante w pwodui sa yo ki fèt lakay nou; Pwodui sa yo ki fèt a limaj mwen ak ou e k ap mete plis sou sa ni mwen ni ou genyen deja.

Ann al tande, kisa Christelle yon bèlnègès menm jan ak ou gen nan djakout li pou ou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook