Bote DEYO

JANM SOLEY!!!

Jan sa bèl, lè w anpenpan depi nan pwent cheve w rive nan pwent zòtèy pye w. Sa twò bèl, lè yon bèlnègès ap pran swen sa ki pou li. Mete sou sa, si pwodui w ap itilize yo se pwodui natirèl, ou ka jwenn anndan lakay ou, pa gen pwoblèm pyès. Non sèlman ou pap depanse anpil lajan epi tou rezilta w ap nan plan men w.

Studio shot of nude woman with knees up to chest

Se vre, nou te pataje kèk ti konsèy ak ou sou kòman ou ka eksfolye figi w, si w ta vle li byen bèl natirèlman; men sa pa anpeche ou fè ti swen tou pou bèl janm ou yo.

Vakans rive! Anpil chalè!!! Se lè pou mete bèl wòb ou, bèl jip ou osnon bèl bout pantalon w. Se lè pou janm ou klere, byen bèl.

Kite m al pataje yon bon ti resèt ak ou k ap ba w bon rezilta sou 2 ti chèz… Kontinye li

BEL KOUTPENY!!!

Mezanmi!!!

Se pa ti bèl nou te bèl, jou konferans lan. Se te tout yon plezi pou nou te wè, jan chak grenn bèlnègès te inik nan fason yo penyen, jan yo makiye, stil yo fè ak mayo bèlnègès la ak tout lòt akseswa yo te mete yo.

unnamed (6)

Pierre Michel Jean, Pierre Moise ak Georges Harry Rouzier, fotograf ofisyèl Bèlnègès yo te vini ak bèl lide sa a, pou fè foto jan nou te penyen nan konferans lan. Nou twouve se yon ide ekstraòdinè pou nou ta pataje bèl ti koutpeny nou te pran yo, youn ak lòt. Se vre cheve nou tout pa menm ni menm longè, men nou rete sèten sa ka enspire w yon bèl ti koutpeny nan jou, ou pa ta twò sou penyen yo.

Vini w al gade avè m bèl kwafi ki te genyen nan konferans lan. Ou pa janm konnen, youn ka enspire w… Kontinye li

W A BON PA W !!!

Mezanmi, gad jan yon bagay bon!

Se toujou plis pase yon plezi pou mwen, lè m dekouvri yon pwodui natirèl ki ka fè mirak nan kò m. M gen anpil defo, youn ladan yo, m pa renmen bagay ki fasil. Men lè m jwenn yon pwodui ki bon, e ki bay bon rezilta nan yon ti kras tan, mwen plap mwen mete l anba bra m pou m pa pèdi l. Pou mwen, pwodui sa a konn fè mirak!

pom1

Men se yon mirak! Pou w pase yon pwodui nan tèt ou kounya a, kèk minit aprè ou gentan gen rezilta ou te bezwen an. Ou pase l nan figi w chak swa, semèn pwochèn ou kanpe tankou yon petevi devan glas la, w ap di tèt ou: “kot bèl tifi sa a te kache”. Ou souke yon ti kras nan bouch ou, dan w klere kou miwa dèzanj. Ou fin lave tèt ou, ou mete yon ti kal nan cheve w, se tankou yon sewòm ou te sot bay cheve a.

Men ki pwodui ki bon konsa a? Vini w al dekouvri l avè m, kounya a… Kontinye li

DAMOU OU PA, FO W KOUPE!!!

Ane sa a mwen te di, se ane pou m kite cheve m yo repoze. Se sa ki fè, mwen deside fè anpil tretman tankou benduil ak benkrèm pandan 2/3 semèn (1 fwa chak semèn) epi trese yo chak mwa. 5 mwa gentan pase, mwen remake anpil ak anpakèt chanjman nan yo.

-

Youn nan chanjman mwen renmen se, cheve yo pouse anpil.  Men chak fwa mwen fè sa, mwen mete men m ladan yo, yon gwo touf vin jwenn mwen. Mwen menm ki twò renmen lè cheve m an sante; M pa bezwen di w, jan sa anmède m.  Chak tan mwen trese yo, pwent yo vin jwenn mwen. Konsa, letan pou m fin trese tout tèt mwen, gen plis cheve atè a pase sa k rete nan tèt mwen yo.

Malgre tout swen yo, cheve yo sèk, yo tankou yo pa t janm idrate vre. Lè m fè afwo, yo pa founi ankò (Yo klè). M vin kòmanse ap panse rekoupe yo nèt  ankò alagasòn. Jouk dènyeman an, mwen vin sonje lè cheve m te fenk kòmanse ap pouse, m te renmen yo anpil paske yo pa t gen pwent file.

Se la a, mwen vin rann mwen kont, koupe pwent yo se meyè solisyon an. Kite m di w kòman sa te pase… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook