Bote DEYO

SA W YE…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

12

Jodi a, n ap prezante w atik Wendy A. Lamothe ekri sou  » Kisa BELNEGES reprezante pou li »… Kontinye li

NAN YON BAT JE!!!

Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan… Kontinye li

FE L POU OU!!!

12 Jiyè 2014

“O, fòk mwen sonje rele Veve (dam ki konn trese cheve m nan) wikenn pwochen wi. Paske nan 2 semèn fòk mwen penyen ak alonj”.

alonj2

21 Jiyè 2014

“Gèt mesye!!! Sa k fè m pa ka jwenn Veve nan telefòn la a? Ou kwè m pa ta jwenn yon lòt moun penyen m? Men jou ap rive sou mwen, tèt mwen poko penyen. Pa gen anyen k ap fè m pati ak tèt mwen konsa”.

26 Jiyè 2014

“M pa ka jwenn Veve men jodi a, m ap achte alonj mwen mete la kanmenm. Paske kanta pou m met alonj avan m al an vakans lan, m ap mete l, m pa prale ak tèt mwen konsa”.

Men mwen nan mwa ki sot pase a, yon semèn avan m al an vakans ak kòb mwen kenbe nan menm, nan yon gwo magazen ki vann pwodui bote,  ki sou wout Taba a. M pa bezwen di w, m kontan! Jan m bezwen penyen sa a, gen alonj mwen nan menm se tankou tèt mwen gentan kòmanse penyen. Ale nan reyon ki vann alonj lan, pa gen alonj mwen vle a.

M pa kontan. M anvi fè kòlè sitou mwen konnen pa gen okenn lòt kote m pral jwenn alonj lan a lè sa a. M fè sa, pou m kite magazen an, gen yon lide ki fè vappp ki pase nan tèt mwen. M potko janm wè m bèl konsa… Kontinye li

MEN GADE SA!!!

Chak ti tab, gen pou piti 3 jèn fi ki chita k ap travay sou yo. Tout moun (pifò se fanm)  egwi a lamen, ap file ti grenn pèl osnon payèt grenn pa grenn, pou fè bèl desen ki reprezante sa ki bèl an Ayiti tankou flè, plaj, papiyon elatriye…

valise belneges-2

Pa twò lwen medam sa yo, yon pakèt lòt medam ki plis avanse nan laj, sou machin a koud, ap koupe, ap taye twal ki pral fè bèl valiz, bous ou pap wè okenn lòt kote ak inifòm pou plizyè lòt konpayi nan peyi a. Chalè pa chalè, medam yo konsantre sou travay y ap fè a. Youn nan bagay ki plis atire atansyon nou, lè nou rantre nan santral GADE SA a, se pasyon ak presizyon ou ka remake byen fasil nan travay medam yo ap fè a.

Ou pa ta di fil nylon y ap sèvi a, mare nan nanm yo,  tèlman yo mete lanmou nan travay la. Youn ap rakonte lòt ti istwa sou pitit yo, sou fanmi yo elatriye. Men sa pa janm anpeche yo, fè 8 èdtan travay souvan plis menm, pou kreye bèl valiz, bèl bous, bèl barèt pou yon bèlnègès tankou w.

Vini w al dekouvri travay gwo konpayi sa a ke Mr. Hans P. Garoute (Digicel Entrepreneur 2010) ap dirije, ki gen plis pase 70% moun k ap travay ladann ki se fanm ak ti jèn fi, ki souvan soti nan katye ki pi defavorize nan peyi a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook