Bote DEYO

A LA DOUS!!!

Mwen se yon moun  ki renmen pran swen tèt mwen anpil. Se sa fè mwen toujou ap chèche ti resèt natirèl pou fè po mwen bèl, klere klere. Malchans pou mwen, e menm jan ak anpil nan nou, gen yon peryòd nan mwa a, depi li rive, po mwen gen tandans vinn pi frajil. Saw tande a, li konn swa vinn sèch kou po leza, osinon se wè mwen wè kèk grenn bouton leve nan fontèn mwen, sou machwè m osinon nan manton m. M lwen de sa yo rele bèl po, po fen an.

belle

Mwen te deside jwenn solisyon a pwoblèm sa a.  Mwen te toujou vle pou po m vin pi bèl, pi idrate, pi fen, pi eklatan. Se konsa mwen te vin kòmanse ap fè rechèch pa isit pa lòt bò sou diferan engredyan fi itilize a travè lemond pou pran swen po yo, espesyalman po figi.

Nan brase entènèt la lòt jou, mwen vin ap dekouvri tout benefis ki gen nan lèt nou bwè a. Si w wè sa, chaje solisyon wi, kite m pataje ak ou… Kontinye li

BEL TI SOUSI (2e pati)!

Lè mwen te kòmanse fenk fè ti jenn fi, pa t gen moun ki te pi fò  pase m nan fè maryaj koulè do zye. Anvan mwen sòti nan kay la, manman’m te konn fon ti kou dèy nan figi’m e li te toujou  raple’m pou ‘m  ranje sousi anvan’m  sòti.

1489268_10204296651832316_2832745016631138683_n

Koulye a mwen vin pi gran, mwen konnen  fòk mwen ranje sousi m anvan mwen pran  lari a. Si w’ap gade byen, sousi yo se yon ti  pati  nan figi men se yo ki bay figi w fòm. Kit ou kontan, kit ou fache, tout emosyon sa yo chita nan sousi’w . Jodi a nou pral aprann aliye sousi nou byen pou plim sousi yo rete korèk,

Mwen pa yon espesyalis nan bote. Men kite m montre w jan mwen fè pa m yo m twouve ki byen bèl… Kontinye li

BLAN PASE SA, NANPWEN!

Tankou anpil timoun ki grandi Ayiti, lè mwen te piti mwen te renmen manje zanmann anpil. Tout plezi a sete mache ranmase grenn zanmann sou lakou a, manje chè-a epi kase grenn zanmann nan pou retire nannan-an ladann (map rakonte nou sa la-a, se pa de nostalji ki pa anvayi m).

Amandier pays

Mwen pa bezwen di nou kòman rad mwen te konn tache; san konte kout woch dwèt mwen te konn ap pran nan kase grenn zanmann sa yo. Men sa potko anyen devan eta zanmann sa yo te konn kite dan mwen ; yo te plen ti tach tou jon. E nou met kwè mwen, si se pat pou manman m, jounen jodi a mwen pa t ap renmen mete dan mwen deyò konsa.

Jodi-a mwen ta renmen pataje avèk ou kèk ti astis madanm nan te konn mete deyo pou li rann dan mwen pwop, bèl, blan kou lanèj… Kontinye li

TI JES YO DAMOU!!!

Mwa Desanm ki sot pase la a, fè ekzakteman 6 mwa depi m te koupe cheve m byen kout. Sete 6 mwa kè kal tèlman m tap pawoze ak sa yo rele pran swen cheve a. Pa paske sa te konn anwiye m lè m te gen cheve non. Se pito sousi m pat genyen pou m fè beny krèm regilyèman, mare tèt mwen lanwit ak achte pwodui.

 staj1

Eben m pa konn sa k pase m, mwen vin anvi retounen nan menm ti woutin sa a ankò. Mwen deside kite cheve m, pou m plis presi cheve devan tèt mwen yo pouse ankò. M konnen sa pral difisil paske mwen ak sizo tounen 2 bon zanmi depi kèk tan. Menm konnen ak ti jès m pral pataje ak ou la yo, sa pap pran m anpil tan pou m wè rezilta m bezwen an.

 Si w wè sa, ti jès yo byen senp. Kit cheve w ta kout menm jan ak pa m yo osnon ou gentan kite faz cheve kout la, m panse w ap jwenn yon bagay k ap itil ou kanmenm.

 Kite m pataje ak ou, ti jès m konte fè pou m ede cheve m  yo pouse… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook