Swen Cheve Natirèl

DAMOU OU PA, FO W KOUPE!!!

Ane sa a mwen te di, se ane pou m kite cheve m yo repoze. Se sa ki fè, mwen deside fè anpil tretman tankou benduil ak benkrèm pandan 2/3 semèn (1 fwa chak semèn) epi trese yo chak mwa. 5 mwa gentan pase, mwen remake anpil ak anpakèt chanjman nan yo.

-

Youn nan chanjman mwen renmen se, cheve yo pouse anpil.  Men chak fwa mwen fè sa, mwen mete men m ladan yo, yon gwo touf vin jwenn mwen. Mwen menm ki twò renmen lè cheve m an sante; M pa bezwen di w, jan sa anmède m.  Chak tan mwen trese yo, pwent yo vin jwenn mwen. Konsa, letan pou m fin trese tout tèt mwen, gen plis cheve atè a pase sa k rete nan tèt mwen yo.

Malgre tout swen yo, cheve yo sèk, yo tankou yo pa t janm idrate vre. Lè m fè afwo, yo pa founi ankò (Yo klè). M vin kòmanse ap panse rekoupe yo nèt  ankò alagasòn. Jouk dènyeman an, mwen vin sonje lè cheve m te fenk kòmanse ap pouse, m te renmen yo anpil paske yo pa t gen pwent file.

Se la a, mwen vin rann mwen kont, koupe pwent yo se meyè solisyon an. Kite m di w kòman sa te pase… Kontinye li

BELNEGES AP TOUJOU ONATURELL!!!

Li te gentan depase 7 tè diswa, lè m rankonte ak Christelle Dossous, fondatris ONaturell, pou l ban mwen 3 ti bokal krèm pou penyen nan gam pwodui li kreye a, pou m eseye. Li gen plis pase 1 èdtan nan yon blokis sou wout frè, men sa pa ba l pwoblèm se rive li vle rive pou l fè m jwenn pwodui yo.

onaturell4

Sou de pye m, m kanpe kon yon gwo zonbi nan lari a, m ap tann pou m rankontre Christelle pou premye fwa. Lè m wè twòp tan ap pase, m deside pran yon moto pou nou ka kontre nan mwatye wout. Tout sa, se anvi pou nou prezante w pwodui sa yo ki fèt lakay nou; Pwodui sa yo ki fèt a limaj mwen ak ou e k ap mete plis sou sa ni mwen ni ou genyen deja.

Ann al tande, kisa Christelle yon bèlnègès menm jan ak ou gen nan djakout li pou ou… Kontinye li

3 BOUL DYAMAN!!!

Pran desizyon sa a deja, poukont li, se yon boul dyaman. Pran desizyon pou viv ak bèl ti cheve w te fèt avè l la, se youn nan pi bèl desizyon w ap gen pou pran osnon pran deja nan lavi w, kite m felisite w pou sa.

pao

Men jodi a, kite m pataje ak ou kèk ti konsèy mwen aprann sou wout la. Kèk konsèy, si mwen te konnen  depi avan mwen te pran desizyon viv e pran swen bèl ti cheve m yo, petèt ki te ka plis fasilite lavi m. Sa m vle w konnen jodi a, pa kite okenn moun met chalè nan kò w pou w vin “natirèl”. Wi, jan w li l la, se sa mwen di menm. Pa kite moun ap fòse w vin natirèl. Pa wè tout moun gen cheve grenn, ou menm tou pou kouri genyen l. Pa gen anyen ki prese, paske se yon gwo desizyon ki pral gen anpil enpak sou fason ou pral viv la.

Pran desizyon pou viv ak bèl cheve grenn ou yo, dwe desizyon pa w. Ou dwe santi, se yon desizyon ki sot anndan w. Ou dwe konnen poukisa w ap fè l. Ou dwe prepare pou chanjman desizyon sa a pral trennen dèyè l la. Wi, moun kapab enfliyanse w men pa kite se paske ou wè se sa tout moun ap fè, ki pou fè w kouri al koupe cheve w osnon fè tranzisyon.

Si w sou wout pou pran desizyon sa a, osinon fenk pran l. Kite m pataje eksperyans mwen ak ou, ou pa janm konnen petèt sa ka itil ou…

Kontinye li

LI KA, PA BON POU OU!!!

M pa konn si sa rive w deja, men mwen menm sa fè plizyè fwa m kanpe devan glas nan douch lakay la, ak yon bokal pwodui (souvan jèl) kenbe nan men m, dlo prèske sot nan je m, tèlman li pa fè cheve m byen.

An aroma pot by the window

Podyab mwen, lè konsa se pwodui souvan mwen achte pi chè a ki banm kalòt sa a. M pa bezwen di w, mwen “madan piyay” ki fin depanse nan yon pwodui, epi pou pwodui a pa fè sa, li te pwomèt mwen li pral fè a. Figi m lè konsa, tankou chen ki pa jwenn zo. Men, sa ki fè m ap di w sa jodi a, se paske menm lè m fin pran souflèt sa a, m konn ap di tèt mwen, ou kwè se pa mwen ki mal itilze l? Ou kwè, se pa paske mwen pa fè sa yo di m fè sou bwat la, ki fè li fè m sa. Manti wi, kòb la m depanse mal la, k ap pote m ale…

Jou vin rive, kote yon pwodui yo te fè m kado, ban m menm move rezilta sa a. Se pa kòb mwen ki te achte l, e mwen wè, m kontinye ap poze tèt mwen, menm kesyon sa yo toujou. Definitivman, m di men gen yon bagay ki pa mache. Bon mwen wè, nan ki eta bagay la met cheve m, epi m ap fòse l bon pou li kounya a.

Eben se konsa, eksperyans ki konn fè je m fè tè pwa, tè mayi devan glas yo vin montre m, gen reyaksyon depi w wè cheve w fè yo, ou pa bezwen al nan poze tèt ou plis kesyon. Se swa li renmen l, se swa li pa renmen l.

Men ki bagay sa yo? Kòman w ka konnen, lè yon pwodui bon osnon pa bon pou cheve w? Vini w al gade avè m… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook