Swen Cheve Natirèl

CHALE PA LADANN!

Nan moman an, se cheve natirèl k’ap taye banda. M’ap sonje nan ane pase yo, zòn 2007-2008 yo, jwenn yon fi ak cheve natirèl te difisil. Men kounya anpil nan nou, sinon nou tout, sou chemen pou n vin nan natirèl si nou pa gen cheve natirèl deja. Nou tout konn kisa pou nou fè ak sa pou nou pa fè sou cheve nou. Nou tout konn kijan pou nou pran swen cheve sa yo ki se idantite nou. Plis n’ap abitye avèk yo, plis n’ap konn kijan pou nou pran swen yo. Plis n’ap renmen yo.

chevewow

Men bèl avanti sa a pa fasil. Paske yo mande tout lanmou ak tout atansyon nou. Pafwa nou bezwen detire cheve yo, ba yo yon lòt figi pou ti kout peny nou yo ka pi byen chita. Anpil nan nou ka konn itilize aparèy elektwonik tankou sechwa, bebilis elatriye pou nou fè sa. Men si nou fè anpil rechèch, n’ap konnen chalè pa bon pou ti cheve natirèl nou. Paske l’ap fè yo sèk. Epi y’ap kase.

Ki mwayen nou ka itilize pou nou detire cheve nou san yo pa kase? Men yon ti astis byen fasil… Kontinye li

TI JES YO DAMOU!!!

Mwa Desanm ki sot pase la a, fè ekzakteman 6 mwa depi m te koupe cheve m byen kout. Sete 6 mwa kè kal tèlman m tap pawoze ak sa yo rele pran swen cheve a. Pa paske sa te konn anwiye m lè m te gen cheve non. Se pito sousi m pat genyen pou m fè beny krèm regilyèman, mare tèt mwen lanwit ak achte pwodui.

 staj1

Eben m pa konn sa k pase m, mwen vin anvi retounen nan menm ti woutin sa a ankò. Mwen deside kite cheve m, pou m plis presi cheve devan tèt mwen yo pouse ankò. M konnen sa pral difisil paske mwen ak sizo tounen 2 bon zanmi depi kèk tan. Menm konnen ak ti jès m pral pataje ak ou la yo, sa pap pran m anpil tan pou m wè rezilta m bezwen an.

 Si w wè sa, ti jès yo byen senp. Kit cheve w ta kout menm jan ak pa m yo osnon ou gentan kite faz cheve kout la, m panse w ap jwenn yon bagay k ap itil ou kanmenm.

 Kite m pataje ak ou, ti jès m konte fè pou m ede cheve m  yo pouse… Kontinye li

NAN YON BAT JE!!!

Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan… Kontinye li

FE L POU OU!!!

12 Jiyè 2014

“O, fòk mwen sonje rele Veve (dam ki konn trese cheve m nan) wikenn pwochen wi. Paske nan 2 semèn fòk mwen penyen ak alonj”.

alonj2

21 Jiyè 2014

“Gèt mesye!!! Sa k fè m pa ka jwenn Veve nan telefòn la a? Ou kwè m pa ta jwenn yon lòt moun penyen m? Men jou ap rive sou mwen, tèt mwen poko penyen. Pa gen anyen k ap fè m pati ak tèt mwen konsa”.

26 Jiyè 2014

“M pa ka jwenn Veve men jodi a, m ap achte alonj mwen mete la kanmenm. Paske kanta pou m met alonj avan m al an vakans lan, m ap mete l, m pa prale ak tèt mwen konsa”.

Men mwen nan mwa ki sot pase a, yon semèn avan m al an vakans ak kòb mwen kenbe nan menm, nan yon gwo magazen ki vann pwodui bote,  ki sou wout Taba a. M pa bezwen di w, m kontan! Jan m bezwen penyen sa a, gen alonj mwen nan menm se tankou tèt mwen gentan kòmanse penyen. Ale nan reyon ki vann alonj lan, pa gen alonj mwen vle a.

M pa kontan. M anvi fè kòlè sitou mwen konnen pa gen okenn lòt kote m pral jwenn alonj lan a lè sa a. M fè sa, pou m kite magazen an, gen yon lide ki fè vappp ki pase nan tèt mwen. M potko janm wè m bèl konsa… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook