Aksyon Ki Bèl

24 EDTAN, PA DWE ASE POU OU!!!

Sispann minimize fòs ak kapasite w genyen pou w avanse nan lavi w. Jodi a se yon nouvo jou pou tounen youn nan moun ki kwè, pa gen baryè ou pap ka vole pou w amelyore lavi w.

time1

Jodi a, se sèlman twazyèm jou nan nouvo mwa sa a. Opòtinite w ap jwenn nan jounen sa a, ou gen dwa pa janm jwenn yo ankò. Se sa k fè, li enpòtan pou pwofite de tout sa ki parèt devan w jodi a. Kit se sa w t ap tann, kit se yon bagay, ou pa t janm imajine. Kale je w, louvri bra w di lavi a, ou pare pou li!!!

Ou gen dwa panse ti jounen sa a, pa p itil ou anyen. Men kite m raple w nan fen ane a, se gendwa sa w pral fè nan jounen sa a k ap ede w avanse pi prè rèv ou. Ou ka chwazi kounya a, chèche opòtinite yo, fè yo bon pou ou osnon ou ka chwazi inyore yo… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook