Aksyon Ki Bèl

NAN FON KE W!!!

Si m di w, m konprann premye pawòl ki di nan bèl ti mizik sa a, se manti. Se vre nou tout pale Kreyòl, men Kreyòl Ayisyen pa menm ak Kreyòl Gwadloupeyen. E se sa ki fè, lè m te fenk tande l, mwen pa t twò fin konprann premye pawòl Misie Sadik ap di nan mizik sa a ki rele “Pa Lage”.

misie-sadik

Sèl sa m ka di w, premye fwa mwen te tande mizik sa a, li te ale dwat nan fon kè m. Paske kou l te rive nan refren an, mwen te santi lespwa. E se pa lespwa pou m manje, ni pou m achte rad ak telefòn non, men pito yon lespwa pou m amelyore lavi m. Pou m chèche limyè sa a ki anndan m nan. Vini w al tande pou w wè… Kontinye li

OU KAPAB!!!

Sa rive tout moun, pou menm yon fwa pa jou, pou yo doute de yo. Sèlman sa ki pral diferansye w de tout lòt moun k ap doute de kapasite yo ak fòs yo, se lè w deside ou se sèl espwa w. Lè w konnen, ou se sèl moun ou ka konte sou li pou w amelyore lavi w, ou vin gen yon pouvwa anplis.

tipapiyon1

Lè w deside se pa fanmi lòtbò ki pral fè bagay yo mache pou ou, osnon jwenn yon nèg ki ka okipe w; lè w deside w ap itilize konesans ou pou w avanse, se lè sa a, moun ap pran w pou ekstraterès paske ou deside fè petèt sa yo pap janm vle fè nan lavi yo a, ki se poze aksyon k ap ede w avanse.

Jodi a, konnen w kapab. Konnen wout lan pap fasil, men sa pap janm anpeche w kwè nan tout resous ou genyen nan ou yo, pou w amelyore lavi w. Mwen envite w li ti istwa sa a, yon bèlnègès pataje ak nou, ki ka montre w jan lè w konte sou fòs ou avan w konte sou sèvis moun pral rann ou, jan se sa ki plis konte Kontinye li

MET TOUT OU MENM!!!

-Gade, jounen w lan gen menm 24 èdtan ak jounen Beyonce a!

M te sezi, lè yon zanmi m ki malad anpil te di m pawòl sa a, ane ki sot pase la a. M te sezi, paske m te di tèt mwen, kiyès ki di l m te vle menm jan ak Beyonce? Dayè menm krapo, kouri pou mwen lè m ap chante; danse menm, pa gen kò rèd pase m.

4

Lè m vin fè yon ti reflechi, m vin wè: Se pa di li di m, pou m vin menm jan ak Beyonce nan chante, ni nan danse men li vle di m: Si m travay, si m met tout mwen menm nan travay m ap fè a, m ap ka rive lwen, menm pi lwen pase sa m te panse.

E pa t gen pi bon konsèy, yon moun te ka banm nan lavi m. Pawòl sa a, kontinye ap ede m grandi. E sa m renmen an, depi menm kote ou deside mete l an aplikasyon an, ou gentan kòmanse wè chanjman. Plis w ap mete l an aplikasyon, plis w ap aksepte fòk ou mete tout ou menm, nan sa w ap fè chak jou nan lavi w la, pou w ka jwenn rezilta w vle yo. E se konsa, w ap tou bay lavi w plis sans.

San m pa fè twòp literati, kite m rakonte w yon ti rezilta gwo pawòl sa a, ban m nan lavi m deja… Kontinye li

SE POU BEL, OU LA!!!

Pito nou lèd… Nou la? Se vre? Pa di m?

Kote w soti ak pawòl mizè sa a? Pawòl plen kras sa a, pawòl parese sa a? Pawòl moun ki dakò yo pèdi, san yo pa t janm eseye sa a?

Sa a, se pa pawòl moun k ap reve. Se pa pawòl, moun ki konnen fòk yo bourike pou amelyore lavi yo. E sa ki pi bèl la, ou pa nan gwoup moun sa yo. Se sa ki fè jodi a, se pa pou lèd ou la. Se vre, pawòl sa a tounen eskiz pou anpil nan frè n ak sè n pa bò isit. Men, li pa pawòl yon bèlnègès ki vle amelyore lavi l. Si w leve maten an, leve tou bèl…

wow

E bèl sa a, se pa sèlman mete bèl ti fa nan bouch, met bèl rad sou ou osnon byen penyen tèt ou non; sa ladann tou. Men bèl, m ap pale w la a, se bèl lespri. Konnen maten an, ou gen yon bagay ki bèl, ki inik ou gen pou w ofri nan lavi w. Ou gen yon pasyon nan ou, ki ka kreye, ki ka fè bèl bagay pèsòn lòt moun ki te pase avan w pa t fè.

Asireman, ou pral di m kòman? Kite m reponn ou san m pa pèdi tan… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook