Amelyore Lavi w

KONTINYE KONTE… PAJ 13 NAN 365!!!

Yè se te douz (12)…

Wi douz (12) Janvye 2014, jan w petèt te viv li, anpil frè n ak sè n ayisyen retounen nan menm plenyen an, nan menm kriye a, nan menm jèn legliz tristès yo, nan menm ti videyo kadav yo, nan menm ti mizik pitye yo, menm jan yo te fè l lè tranbleman dtè a te fenk pase a.

M pa la pou m jije konpòtman pensonn. Men mwen jis ap poze tèt mwen kesyon, kisa moun ki gen jan de konpòtman sa yo ap fè pandan rès ane a, ki ka retire yo nan kondisyon yo ye kounya a, pou lòt ane omwen pou yo pa retounen nan repetisyon sa a?

talanw

Aprè kat (4) lane ap plenyen, ap kriye,  ap reziyen yo ak mizè, èske yo janm sonje souke kò yo, pou retire pousyè kilpabilite, salte “sa nan men Bondye” a nan lavi yo e panse ak avanse…

Mwen k ap di w sa, m konnen m poko fin geri, paske tranbleman dtè a menm jan ak anpil lòt ayisyen te touche m jouk nan zo. Se petèt yon defo lakay mwen, men depi m santi m pran kou, se lè sa a, mwen santi m gen plis fòs pou m mache, menm si kou a fè m mal, m pap ret trennen. Men konbyen nan nou pa bò isit, ki kwè premye so pa vle di ret atè?

Si w sou avanse nan lavi w, ann ale… Kontinye li

SELMAN SI W VLE!!!

Mèsi 12 Janvye 2010…

Sa ka parèt fristran, chokan menm… pou m di 12 Janvye mesi…

12 Janvye 2010… Yon dat ki make a jamè nan lavi chak grenn ayisyen, yon dat anpil san koule, anpil rèl nan pye bondye, anpil souf koupe san menm di orevwa…

Men pou mwen,12 Janvye 2010, se yon dat ki revolte m pou m viv plis… Pou m pwofite de tout sa ki bon lavi sa ka ofri m… Se youn nan pi gwo leson lanati te ka janm ban m aprè katastwòf natirèl sila a

 aji

12 janvye 2010, se yon dat referans nan lavi m. Definitivman, m ka di te gen yon yon mwen menm avan 12 janvye 2010, e kounya  gen yon lòt mwen menm aprè 12 janvye 2010. Paske moun mwen ye kounya a, vle viv, vle rale tout bon enèji. Ou ka di kòman? Eben, kite m rakonte w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook