BELNEGES

TI PA…TI PA

Eske w konnen lè w fè yon ti pa, ou pran elan ou fè yon lòt ti pa, ou gentan fè yon GWO pa? Mwen ap felisite w paske m kwè w gentan fè yon premye tipa deja ki pral chanje lavi w.

Si w ka deside bay Bèl Nègès yon ti vizit chak jou, sè ke san mank ou vle mache avè l.  Wout la ap long se vre,  men pa dekouraje paske ou gentan fè yon ti pa ki konte anpil e ki gen anpil valè pou mwen, men plis pou ou…

boteann

Kontinye li

OU LAKAY OU…

byenviniBèl Nègès se kote ou pral gen pou pase plis tan lè w sou entènèt. Blòg sa prepare ak anpil lanmou pou ou, pou fè w bèl ANNDAN kou DEYO… W ap jwenn tout sa ki pou fè w byen… Sòti nan très cheve w rive nan pwent zòtey ou… Mèsi dèske nou pral viv rèv sa ansanm…

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook