BELNEGES

M PAP KA VIV SAN LI!!!

Non… Non… Se pa de “Bo Nego” m pral pale…

En!!! En… Ou twonpe w, (lol)…

Si w ap swiv belneges sou Facebook osinon sou Twitter, ou ka gentan remake a travè foto mwen poste yo, jan m pa janm neglije ti makiyaj byen senp mwen. M pa ka viv san ti fa wouj mwen. M tèlman santi m byen, m santim bèl lè m mete l, m kite youn lakay la, youn nan valiz mwen, youn nan biwo travay mwen (wi, m adikte).

mbel

Si w te li, atik sa, m te di w fa, se youn nan pi bon zanmi fi, ki aksepte viv ak cheve natirè l yo. 3 zan de sa, se sèl glòs m te konn mete sou bouch mwen. M te pè mete fa, paske m te kwè fa, pa t fèt pou moun ki gen menm koulè avè m .  Lè sa a sosyete a te fè m kwè, se yon sèl kategori moun ki ka bèl. Lè m nan lari a, sitou nan zòn Petyonvil yo, se milat osnon etranje sèlman m te konn wè ki mete fa. Mete sou sa, nan legliz manman m te konn fè m ale a, menm glòs yo pa t konn vle moun mete.

Men jodi a, m fini pa konprann bèl ti fa wouj mwen se pi bon zanmi m. Vini w al gade poukisa… Kontinye li

KI ZOUTI… KI PWODUI?

Toutotan ou pi byen ame, avan w rantre nan yon konba… Plis chans ou genyen pou reyisi konba sa. Mo konba a trè fò, men sa p ap anpeche m itilize l nan sikonstans sa…

belayisyen

Nan yon soyete ki fè w kwè, pou w bèl:  fòk cheve w swa, fòk cheve w dwat, fòk cheve w menm jan ak tout atis w ap gade nan televizyon ak sou entènèt yo; atis sa yo ki gen yon koloni moun k ap travay nan tèt yo, sèlman pou kole, koud e chèche meyè FO cheve a, pou mete nan tèt yo…

 Aksepte viv e pran swen cheve natirèl ou te fèt avè l la se yon konba… Wi, yon gwo konba…

Se pa yon bon jou konsa, ti jèn fi nou yo, pou yo vinn “demwazèl” kwè fòk yo mete pèmanant nan tèt yo a tou pri. Gen tout yon gwo men kache, k ap manipile koze sa. Pou nou fè yon diferans, nou menm tou, n ap bezwen pa yon sèl men, men men nou tout, k ap poze aksyon ki byen reflechi e ki prale nan  yon menm direksyon. Se pou sa Bèl Nègès, bò kote pa l, ap toujou la pou pataje ak ou ki zouti, ki pwodui w ap bezwen pou aji sou fenomèn sa. Kontinye li

MIZIK LAVI: INDIA ARIE

Byenvini nan ribrik : “Mizik Lavi”!!!

Nan Mizik Lavi, m ap gen pou m pataje avèk ou, tout mizik yon fason ou byen yon lòt ki touche lavi m. Nan ribrik sa tou n ap gen pou nou dekouvri ansanm, kèk nouvo atis, petèt atis moun pa twò pale de yo men ki ap fè bon mizik an Ayiti kou a letranje.

Gendelè tou, nan Mizik Lavi n’ap chita sou kèk lirik ki nan yon mizik kèlkonk.

Jodi a, m vle prezante w youn nan atis, ki depi lè m tande l pou premye fwa chanje lavim a jamè. Se nan fouye sou entènet pandan m te an vakans Connecticut (Ozetazini), m tap chèche nouvèl mizik pou m fè (“Bo Nego”- Mon bouchon) apresye (Youn nan abitid nou), m te dekouvri boul dyaman sa ki rele INDIA ARIE…

indiaariebelneges

India Arie chante Mizik Lavi. Se vre, tèks mizik li yo an anglè, men anglè li chante a tèlman fasil, ou pa bezwen fè anpil efò pou w konprann sa l vle di a.

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook