BELNEGES

PINGA W JANM RATE ANYEN!!!

Jis pou raple w kilè e kisa w ap jwenn sou belneges.com chak semèn

LENDI/MADI: BOTE ANNDAN

-Yon atik ki pale sou bote anndan (Efò, Konesans, Pasyon pou lavi…)

-Plizyè twit ak mesaj sou Facebook k ap ede w grandi

-Foto ki ka motive w sou Facebook, Pinterest, Instagram  ak Tumblr

demenmiyo

MEKREDI/JEDI: MIZIK LAVI 

-Yon atik ki prezante w yon atis, yon tèks mizik osinon yon mizik

-Plizyè twit ak mesaj sou sa mizik la vle di

-Foto atis la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr, jis pou w ka konnen l plis

stevy6

WIKENN/VANDREDI/SAMDI: BOTE DEYO

-Yon atik ki pale w de bote deyò (Cheve, zong, Po, Pwodui bote …)

-Plizyè twit ak mesaj sou rechèch pwodui, sou astis ak trik ki ka fasilite w pran swen sa ki pa w

-Foto ki gen rapò ak atik la sou Facebook, Pinterest, Instagram ak Tumblr

beltifigessica

DIMANCH: BON TI MANJE/VWAYAJ/L.P.D (Likidasyon Pa Dire)

Mèsi dèske w pral toujou vizite  http://belneges.com/

BYEN FE L POU L KA BON POU OU!!!

Bèl Nègès yo, vakans lan rive. E se pa mwen ki pral di nou, lè vakans (Peryòd mwa Jen-Jiyè.Dawout), tanperati pi wo, li vin fè pi cho. Se sa ki fè anpil medam, toujou pwofite de peryòd sa pou mete alonj. Non sèlman, li fè yo pa bezwen ap penyen chak jou, men li pwoteje cheve yo, de solèy cho a ki pa fin twò bon pou cheve a.

themainbraids

Koutpeny sa yo ka non sèlman fè bèl ti cheve w yo repoze, men ak swen w pral ba yo pandan yo anba très yo, ap ede yo pouse plis. Men fò w byen konnen depi anvan ou mete très yo nan tèt ou, kisa w dwe fè. Pou olye alonj lan fè cheve w vini, pou se pa rache li rache yo.

Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

AN N AL AVEM: SOU PLAS LA

J'<3 Pétion-Ville…

petyonvil cheri

Sa fè yon bon ti tan, m ap wè ti pankat sa yo ki make J'<3 Pétion-ville, ma ville bouge” nan anpil kote nan lari a. M toujou ap mande tèt mwen, èske se pwopagand lan k ap fè wout li, osinon gen yon bagay ki ka fè m retonbe damou vil sa ki te banm lavi a.

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook