BELNEGES

KITE M MENNEN W BYEN LWEN

Vakans… Vakans… Vakannnnnnssssssssss!!!

M pa kwè gen yon moun ki pa konnen mwen an vakans (lol).Non sèlman, m te di nou tout sa sou rezo sosyo yo, men mwen te ekri o mwen de (2) atik sou belneges.com pou m anonse nou sa.

M rele l vakans, paske anpil nan aktivite m konn fè chak jou yo, m jis pa fè yo menm jan an ankò. Men, pou m byen di w, m poko janm fè plis pase senk (5) èdtan ap dòmi pandan yon jounen (lol). Se vre mwen pa an Ayiti, men chak jou mwen gen pou piti de (2) zèdtan kou sou politik piblik, anpil  konferans, reyinyon, vizit gide elatriye… M pa gen pou m plenyen. Okontrè, m leve chak jou ak yon kè kontan ki montre janm satisfè ak tout ti sa lavi a pap janm sispann ban mwen yo.

M panse li t ap engra, ti bèf menm (An mòd manman m) pou m pa ta remèsye fòs k ap gide m yo, lanati ki pa janm rate yon okazyon pou li mete bèl opòtinite sou wout mwen. M di lavi mèsi pou sante ak enèji  li ban mwen. Kreyativite ak pasyon pou viv ki pa janm kite m. Fòs pou m jwenn solisyon pou pwoblèm ak obstak ki sou wout mwen chak jou.

feel it

E se nan lespri sa,  lè m louvri kèm bay lavi a, m santi lavi m gen sans. Sa fè m plis kwè, bonè m, lajwa m pa depann de lòt moun ke de mwen. Se lè sa, tout ti detay pa ekzanp, yon ti zwazo k ap vole, yon bèl achitekti yon kay, yon legliz, yon plat manje ki byen gou, yon fontèn dlo… mete yon lajwa nan kèm e raple m pa gen anyen ki pi enpòtan pase moman m ap viv kounya.

Kite m pataje avè w nan ti foto sa yo, santiman sa a, m pap janm ka fin dekri a… Kontinye li

Pa al okenn lòt kote… Belneges ap retounen vinn jwenn ou ak plis chalè, plis enspirasyon, plis atik ki pou fè w osinon raple w…

belneges

Ou se yon BELNEGES…

BELNEGES AP TOUJOU AVE W…

BRANCHE CHOKARELLA sou Radio I (90.1)  Jedi 20 Jen 2013 la, pou ka plis konnen kisa ki kache dèyè mouvman BELNEGES la… M ap di tout sa, nou bezwen tande, konprann, konnen sou mouvman Belneges la…

chokarella

M konnen sa fè mal dèske nou pa gen nouvo atik semèn sa a. M rasire nou, se pou yon bon koz. A pati fen semèn sa, mwen pap nan peyi a. Mwen pral la a pou m pwoche pi prè youn nan rèv mwen yo… (M ap pale plis sou sa nan yon atik byento- M rasire nou, m pap fè anpil tan lwen nou) Kontinye li

BEL TI SOUSI!!!

Jis jounen jodi a, m sonje rakle baton gran frè m nan te ban mwen paske m te fè sousi m, e m te raze anba bra m pou premye fwa. M te gentan gen kenz (15) pral gen sèz (16) zan. Pou jis kounya, m pa ka esplike poukisa li te bat mwen… Pou jan, de bagay sa yo vin enpòtan nan vi m, m kwè perèz lontan, pou m pat kite moun konnen si m fè sousi m, te konn fè m mal fè l e fè plizyè erè.

lauryn

San manti, m kwè gen moun ki te konn ri m, lè m te pi jèn pou masak m te konn fè nan sousi m. Sitou natirèlman, yo pa anpil, epi yo fen, m pa bezwen di w, gen de jou, lè m fin fè yo, m konn pase menm, m wè m pa  ret anyen. Pandan m ap grandi,  m aprann de erè sa yo, e m toujou ap fè efò pou m kenbe ti sousi m anpenpan.

Men sa m fè, pou m pran swen sousi m e fè yo toujou bèl… Byen enstale w, kite m rakonte w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook