BELNEGES

Pa leve tifi pou yo pè gason

Nan sosyete nou an, premye pawòl nou di tifi sou gason pi souvan pa janm yon bagay pozitif. Depi yon tifi kòmanse rantre nan laj pou fòme, nou tou montre yo gason se dyab. Lè n ap pale ak yo, nou fè referans ki montre gason se bèt ki la sèlman pou pwofite de yo epi mache ale. Se vre gen anpil gason ki konsa vre, men kreye yon imaj konsa de gason nan tèt tifi pa nan avantaj pèsonn. Pratik sa a fè anpil tifi toujou vle al konnen si jan moun ki nan antouraj yo pale de gason an se verite. Se sa ki fè, premye eksperyans anpil tifi ak gason gen anpil chans pou yo mal pase paske nivo atant nou mete nan tèt yo de gason an ba anpil.

Jis jounen jodi a, anpil paran toujou fè tifi pè ti gason. Se sak fè, Kontinye li

Tifi gen dwa pou yo cho tou

Pou n ka met pye sou seksyalite fanm nan kilti nou, depi tou piti nou fè tifi konprann si yo cho se yon pwoblèm. Si n ta remake yon tifi ki montre kèk siy ki ta fè kwè li entèrese bay tèt li plezi, nou gen pou n pini l pou sa e nou ka menm rive fè vyolans sou li. Nou wè tifi ki ta sou sa tankou yon danje sosyal. Non sèlman nou pa janm wè ti gason menm jan an menm si zak yo fè ta depase lontan zak pa tifi yo, men li lè pou nou kwape ipwokrizi sa a paske li fè fanm ak tifi twòp mal.

Pi souvan nou pa vle wè tifi ki cho a je, paske nou pè pou yo pa ansent tankou sa sèlman kont pou anfle vant yo. Men Kontinye li

Lajan pa ka achte tout fanm

Lajan se yon mal nesesè, jan nou repete l souvan nan kilti nou an Ayiti. Se vre nou bezwen l pou nou itilize chak jou, men se pa tout bagay li ka achte. Anpil gason lakay nou panse yo ka achte fanm ak lajan. Se sa ki fè pou anpil nan yo, fanm parèt nan je yo tankou yon machandiz e yo toujou pare pou met lajan deyò pou yo posede fanm sa a. Nou pa ta dwe kontinye leve ni tifi ni ti gason nan yon mantalite konsa, paske jan yo pral konsidere tèt yo ak jan y ap gen pou konsidere lòt moun nan antouraj yo pita ka bay sosyete a plis pwoblèm.

Se vre n ap viv nan yon peyi kote mizè ap detwi lavi ak avni moun chak jou, men jan nou fè timoun sitou ti gason wè lajan, gen anpil danje ladann. Rapò nou fè ti gason gen ak lajan fè yo panse lè yo pi gran, depi Kontinye li

Règ fanm pa sal, li nòmal

Règ tifi ak fanm se youn nan pi gwo sijè tabou an Ayiti. Nou wont pale de dosye sa a paske nan tèt anpil nan nou, règ fanm se yon bagay ki sal e ki dwe ret nan kache. Atitid sa a fè anpil tifi leve san enfòmasyon ki te kapab itil yo sou règ yo. Soti anndan lakay rive sou ban lekòl, pi fò mesaj tifi ak fanm kontre pandan y ap grandi fè yo kwè règ yo se yon pwoblèm, mete sou sa yo dwe wont lè yo genyen l. Li lè, li tan pou nou sispann pale de règ tankou nou te nan epòk grangrann nou, paske konsepsyon nou gen de règ fè tifi ak fanm nan sosyete a plis mal pase byen.

Se pa pale nou pa pale de règ fanm ditou an Ayiti. Nou pale de li, men lè nou resi fè sa se Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook