Ou se yon BEL NEGES

OU SE YON BELNEGES: SHERLEE SKAI

Jodi a, n ap prezante w Sherly Debrosse nan ribrik “Ou se yon Bèlnègès la“. Si m te di w li rele Sherlee Skai, petèt sa te ka gentan ba w plis enfòmasyon sou kiyès li ye. Sherlee se yon chantez ayisyèn, l ap chante depi li tou piti.

sherlee

L ap viv “Los Angeles” nan peyi Etazini. Se la tou, l ap etidye kominikasyon. Ak yon albòm ki pral sòti nan mwa k ap vini la yo, li pa janm bliye ni neglije pran swen sa ki pou li.

Vini w al gade avè m, kòman li fè pran swen bèl ti cheve l yo an menm tan okipe l de karyè l nan mizik, lekòl li ak fanmi l… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: NARENDGIE

Se ak yon plezi jodi a, n ap prezante w Narendgie Momprévil…

Narendgie se kreyatris, fondatris e stilis Zaboudi’z Collection. Li te gen sèlman disèt (17) lane, lè li kreye atelye sa a, ki fè valiz ak rad pou fi. Se te youn nan pi bèl eksperyans li, lè an 2011, li te patisipe nan yon ekzpozisyon, kote li te prezante pou premye fwa bay tout moun travay li ap fè a.

NARENDJIE19.png

Narendgie pa sèlman yon stilis, li se yon pasyone pou etid li. Kounya a, l ap etidye achitekti. Li renmen lang ak ekriti tankou grafoloji anpil. Se yon moun, ki renmen pwofite de eksperyans lavi a mete sou wout li.

Avan l deside viv ak bèl cheve natirèl li yo, li fè tranzisyon senk (5) fwa. Tèlman li te pè, pou cheve natirèl li te fèt avè l la pa fè l byen. Jounen jodi a, li aksepte desizyon sa a e daprè li, se youn nan pi bon desizyon li te ka pran nan vi l.

Vini avè m, an n al koute istwa Narendgie ak bèl ti cheve l yoansanm… Kontinye li

OU SE YON BELNEGES: JANA

Kiyès ki pa konn Jana?

Jana Charles, “La lionne“epòk lè televizyon te konn aprann moun yon bagay pa bò isit. Jana wi, se te youn nan animatris sou Telemax, ansyen chèn 5. Pa di m ou pa konnen l?

jana

Se te toujou yon plezi pou mwen, lè m te pi piti ( wi, m piti toujou) pou m gade gwo afwo, souvan koulè jon li nan tèt li. Menm si se pa t janm cheve l, men sa te toujou atire atansyon m. Stil li, pa t janm menm jan ak okenn lòt moun ou konn wè nan televizyon avan.

Lè nou chita pale avè l, li di nou li gen prèske dis (10) lane depi li aksepte pran swen bèl ti cheve l yo. Men sa pa janm anpeche l, fè tout stil li vle ni ba yo koulè l vle, lè lide l di l.

Jana pa sèlman yon pèsonalite ou te konn wè nan televizyon, li se yon fanm k ap chèche fòme tèt li pi plis chak jou. Jounen jodi a, li gen yon bakaloreya nan kou komèsyal epi l ap travay sou yon lisans nan zafè relasyon piblik. Pou kounya,  l ap travay nan yon biwo isit ki okipe l de zafè lakilti

Pou yon moun ki gen plis prèske dizan depi l ap pran swen cheve l, m konnen w pa ka tann pou w wè kòman li viv ak chwa sa a; e kisa li fè pou l pran swen sa ki pou li.

Eben sa w ap tann? Vini kounya a pou al dekouvri avè m… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook