Kolaborasyon ak BELNEGES

MEN GADE SA!!!

Chak ti tab, gen pou piti 3 jèn fi ki chita k ap travay sou yo. Tout moun (pifò se fanm)  egwi a lamen, ap file ti grenn pèl osnon payèt grenn pa grenn, pou fè bèl desen ki reprezante sa ki bèl an Ayiti tankou flè, plaj, papiyon elatriye…

valise belneges-2

Pa twò lwen medam sa yo, yon pakèt lòt medam ki plis avanse nan laj, sou machin a koud, ap koupe, ap taye twal ki pral fè bèl valiz, bous ou pap wè okenn lòt kote ak inifòm pou plizyè lòt konpayi nan peyi a. Chalè pa chalè, medam yo konsantre sou travay y ap fè a. Youn nan bagay ki plis atire atansyon nou, lè nou rantre nan santral GADE SA a, se pasyon ak presizyon ou ka remake byen fasil nan travay medam yo ap fè a.

Ou pa ta di fil nylon y ap sèvi a, mare nan nanm yo,  tèlman yo mete lanmou nan travay la. Youn ap rakonte lòt ti istwa sou pitit yo, sou fanmi yo elatriye. Men sa pa janm anpeche yo, fè 8 èdtan travay souvan plis menm, pou kreye bèl valiz, bèl bous, bèl barèt pou yon bèlnègès tankou w.

Vini w al dekouvri travay gwo konpayi sa a ke Mr. Hans P. Garoute (Digicel Entrepreneur 2010) ap dirije, ki gen plis pase 70% moun k ap travay ladann ki se fanm ak ti jèn fi, ki souvan soti nan katye ki pi defavorize nan peyi a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook